• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ledare Cirkeln nr 4 2018

Mot eller för mångfald? Ibland måste man välja. Läs ledaren av Studiefrämjandets förbundsordförande Tommy Winberg.

Mot eller för mångfald? Ibland måste man välja

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt obundet studieförbund. Det hindrar inte att våra förtroendevalda kan vara partipolitiskt aktiva. Inget fel i det.

Studiefrämjandet är däremot inte opolitiskt. Vi har en värdegrund med tydliga ställningstaganden om vår syn på människa och samhälle.

I inledningen av våra stadgar anges att ”Studiefrämjandet är öppet för alla och verkar för mångfald”.

I våra stämmobeslutade strategiska mål slår vi fast att ”mångfalden är positiv och ger samhället en dynamisk kraft, där olikheterna kan samspela”.

Vår syn på mångfald är inga tomma ord. I Studiefrämjandet möts och samspelar varje dag människor med skiftande bakgrund och förutsättningar. Vi vet att olikhet och mångfald berikar.

Mot eller för mångfald? Du får tycka vad du vill i denna fråga. Men vi som företräder Studiefrämjandet har gjort ett val. Vi är bärare av, och ska representera, den värdegrund som våra demokratiskt beslutade stadgar och mål ger uttryck för. Det här är något att tänka på inför vårens stämmor, då nya förtroendevalda ska väljas in i våra styrelser.

Det står var och en fritt att ta ställning mot ett mångkulturellt samhälle. Men om du gör det, blir det, som jag ser det, omöjligt att samtidigt företräda Studiefrämjandet. Det går helt enkelt inte ihop. Valet är fritt. Men du måste välja.

Det här är sista numret av Cirkeln för detta år. Nu skriver vi snart 2019, ett år då vi firar att Studiefrämjandet fyller 60 år. Fortfarande ett ungt studieförbund, men med viss mognad.

Men först en God Helg och ett Gott Nytt År!

/Tommy Winberg, förbundsordförande i Studiefrämjandet

  • Text: Tommy Winberg
  • Senast ändrad: 7 september 2020