• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ledare Cirkeln nr 4 2015

Integration betyder att förena skilda delar till en större helhet. Som jag tolkar det: Att bygga något av olikheter – som ändå håller ihop i gemenskap. Läs Studiefrämjandets förbundsordförande Tommy Winbergs ledare.

Några frågor till föreningslivet

I DN den 1 november skrev Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, att etnisk mångfald inte behöver vara ett hot mot den sociala sammanhållningen i ett samhälle. Han lutar sig mot forskning som visar att i samhällen där tilliten till offentliga institutioner är hög, och korruptionen låg – där behöver inte etnisk mångfald leda till splittring.

Jag tror det ligger mycket i detta, men vill addera civilsamhällets betydelse för sammanhållningen. Alltså den del av samhället som finns vid sidan av familjen, det offentliga och näringslivet, alla tusentals föreningar, studiecirklar, nätverk och kulturgrupper – överallt i Sverige.

Här kommer ni cirkelledare in i bilden. Merparten av er är aktiva i Studiefrämjandets medlems- och samarbetsorganisationer. Nu kommer många flyktingar till Sverige, med hopp om ett bättre liv. Finns det plats för dem hos er? Behöver ni aktivt bjuda in dem? Vad vill de göra? Jag vet att många små föreningar har det tufft. Ibland sinar den ideella kraften. Men frågorna kräver ändå sitt svar. Många av Studiefrämjandets avdelningar drar nu igång verksamhet på asylboenden. Här växer kunskap och erfarenhet värd att sprida vidare.

Att det inte är enkelt att finna fotfäste i ett främmande land kan du läsa om i det här numret av Cirkeln, där tre aktiva i Studiefrämjandet berättar om sina erfarenheter av att byta land. Det är samtidigt tre vittnesmål om att föreningsaktivitet och folkbildning kan vara en väg till gemenskap och tillhörighet.

På så sätt kan studiecirkeln och föreningen förena skilda delar till en större helhet. Det är en möjlighet, kanske till och med en förutsättning, till integration.

Jag önskar Cirkelns läsare en God Jul och ett Gott Nytt År!

/Tommy Winberg, förbundsordförande i Studiefrämjandet

Ur Cirkeln nr 4 2015.

  • Text: Tommy Winberg
  • Senast ändrad: 7 september 2020