• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ledare Cirkeln nr 3 2021

En hyllning till alla våra cirkelledare. Läs Cirkelns ledare, skriven av Andrea Rodriguez, förbundsordförande i Studiefrämjandet.

Visst är du väl med oss!

Hej cirkelledare! Hoppas du fortfarande är med oss, nu när vi ser ljuset i tunneln. Äntligen kan vi på allvar börja planera för det vi längtat efter att göra och lära tillsammans. Du ska veta att du tillhör en viktig och vildvuxen skara. Det finns så många ämnen och intressen som förenas och utvecklas i vår verksamhet.

Du och alla cirkelledare har olika roll i sin cirkel, beroende på gruppens sammansättning och behov. Precis så det ska vara. Det är en av poängerna med folkbildningen, att den är fri och bygger på lust och nyfikenhet. Det finns mycket som förenar er, omsorgen om gruppen och deltagarna. Att alla ska vara med, våga och trivas. Att hitta metoder för dialog, lyssnande, givande och tagande. Svårt och frustrerande ibland, men väldigt givande och lärorikt.

Jag vet att ni cirkelledare kan göra stor skillnad, ibland med väldigt små medel. Under sommaren träffade jag en cirkeldeltagare som först nu, flera år efter sin första studiecirkel, reflekterat över vilken personlig utveckling cirkeln var startskottet för. Den stora rädslan att tala inför folk hade tidigare påverkat allt från val av utbildning till fritidsengagemang. Cirkelledaren fick henne att öppna upp genom att skapa trygghet i gruppen. Deltagarna behövde aldrig oroa sig. Utvecklingen skedde i deras egen takt. I slutet av cirkeln skrev alla om sina egna rädslor och gruppen arrangerade poetry slam. Nu bidrar denna kvinna själv som cirkelledare i vår verksamhet.

Jag är ny som ordförande, och det är så klart lätt att fastna i en massa frågor om organisation och administration. Därför är minnen av det här slaget betydelsefulla för mig. För att hålla i minnet vad som är det verkligt viktiga – mötet mellan människor där vi kan lyfta varandra och vara en del av varandras utveckling. Alla kan vara en del av folkbildningen, alla har något att bidra med!

/Andrea Rodriguez, förbundsordförande för Studiefrämjandet

Ur Cirkeln nr 3 2021.