• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ledare Cirkeln nr 3 2018

”Låt vuxna betala för sina hobbies själva”, är rubriken på en ledare i Expressen den 30 juli. I svepande formuleringar sågas det offentliga stödet till civilsamhället, inklusive studieförbunden. Så här låter det: ”Sverok är bara ännu ett exempel på Sveriges märkliga så kallade civilsamhälle, där i princip all verksamhet betalas för med skattepengar.” Hur tänkte ni där?

Välkommen till verkligheten Expressen

För det första. Expressens ”märkliga så kallade civilsamhälle” är en av demokratins grundbultar. Tillit är ett ord som ofta förekom i årets valrörelse. Tilliten växer när människor engagerar sig tillsammans. Tänk bort alla tusentals idrottsföreningar, församlingar, byalag och Sveroks spelkulturföreningar – och Sverige skulle inte vara sig likt.

För det andra. Det offentliga stödet utgör bara en bråkdel av det ekonomiska värdet på de ideella insatser som görs i föreningslivet – av ledare, styrelser och frivilliga. I våra studiecirklar är de allra flesta ledare oavlönade. Så är det i nästan alla föreningar. Här har Expressen helt enkelt fel.

När vi pratar om infrastruktur tänker vi ofta på vägar, cykelbanor och järnvägsspår. Gemensamt finansierade investeringar som gör att samhället fungerar. På motsvarande sätt är vi i studieförbunden en del av demokratins infrastruktur. Vi hjälper till med ledarutbildning, lokaler och sprider kultur, föreläsningar och studiecirklar – även på småorter och till personer med små ekonomiska resurser.

Det vilar ett stort ansvar på alla som förvaltar offentliga medel. Pengarna ska gå till det som avses. Här har Riksdagen varit tydlig, i bred majoritet. Stödet till studieförbunden ska utveckla demokratin, minska utbildningsklyftorna och göra kulturen tillgänglig för fler. Det är precis vad som sker varje dag i studieförbunden, i hela landet. Välkommen till verkligheten Expressen!

/Tommy Winberg, förbundsordförande i Studiefrämjandet

Ur Cirkeln nr 3 2018.

  • Text: Tommy Winberg
  • Senast ändrad: 7 september 2020