• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ledare Cirkeln nr 3 2015

Läs Cirkelns ledare om verksamhetsgranskning och folkbildningsbidrag, skriven av Tommy Winberg, förbundsordförande i Studiefrämjandet. (Ur Cirkeln nr 3 2015)

Stå för det vi gör!

Tidningen Västerbottenskuriren har i ett antal artiklar granskat Studiefrämjandet i Umeå. Vi välkomnar granskningen och tar anklagelserna om bidragsfusk på största allvar. Riksförbundet genomför nu en oberoende undersökning med externa revisorer för att gå till botten i frågan.

Redan nu står det klart att det finns tveksamheter, så till vida att man tänjt på gränserna för rapportering av statsbidragsberättigad verksamhet.

För mig är det självklart att inga gränser ska tänjas. Om det visar sig att gränserna har överträtts är det mycket allvarligt. Lika viktigt är att inte döma någon innan alla fakta ligger på bordet. Men jag kan försäkra alla om att vi nu gör allt för att alla fakta ska upp på bordet – oavsett vad fakta visar.

I grunden handlar detta om allmänhetens förtroende för oss. Studieförbunden har av riksdagen fått stor frihet att bedriva folkbildningsverksamhet, utifrån statens fyra syften. Folkbildningen ska:

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
  • bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald, människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället,
  • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Statsbidragsreglerna ställer stora krav på oss att agera med gott omdöme. Framgång för oss ska inte räknas i antal studietimmar, utan i människors lärande och utveckling.

Att agera utifrån principen att allt som inte bryter mot statsbidragsreglerna är tillåtet – det är för mig helt fel utgångspunkt. Vi ska i stället fråga oss om den verksamhet vi rapporterar är förenlig med statens syften och intentioner. En studiecirkel är i det perspektivet något helt annat än allmän fritidsverksamhet och föreningsaktiviteter

Det som hänt i Umeå är en viktig – om än smärtsam – väckarklocka. Förbundsstyrelsen har begärt att ett omfattande program ska utarbetas, för skärpt granskning, tydligare riktlinjer för rapportering och för kompetensutveckling i hela landet. Den folkbildning vi begär statsbidrag för ska vi kunna stå för i alla lägen.

Har du frågor eller synpunkter, välkommen att höra av dig till mig eller till vårt förbundskansli.

/Tommy Winberg, förbundsordförande i Studiefrämjandet

Ur Cirkeln nr 3 2015.

  • Text: Tommy Winberg
  • Senast ändrad: 7 september 2020