• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ledare Cirkeln nr 2 2019

Läs ledaren om granskning och uppföljning. Den är skriven av Studiefrämjandets förbundsordförande Tommy Winberg.

Skadat förtroende måste återupprättas

I SLUTET AV MAJ hade Studiefrämjandet förbundsstämma, samma helg som valet till EU-parlamentet. I mitt välkomsttal sade jag att vår demokrati är utsatt och ifrågasatt på ett sätt som vi inte varit med om på mycket länge. Populism och extremism växer och tar allt större plats, såväl i Sverige som runt om i Europa. Våra grundläggande mänskliga rättigheter ifrågasätts. I det perspektivet är föreningslivet i stort, och folkbildningen i synnerhet, särskilt viktiga som demokratistärkande krafter.

DET SOM TIDIGARE i år uppdagades i Studiefrämjandet Västmanland är mycket allvarligt. Under flera år har avdelningen rapporterat in verksamhet som inte är statsbidragsberättigad. Allvarliga missförhållanden i ekonomihanteringen upptäcktes också. Jag blir både arg och förtvivlad över det som har inträffat. Ansvariga i Västmanland har missbrukat både sitt förtroende och skattebetalarnas pengar.

VI HAR ALLA i Studiefrämjandet ett stort ansvar för att ta reda på varför det som hände i Västmanland kunde hända – och se till att det inte upprepas. Därför är jag glad över att förbundsstämman gav riksförbundets kapacitet att skärpa rutinerna för granskning och uppföljning. Även du som är cirkelledare har ett stort ansvar. Den cirkellista som du skriver på är en juridisk handling.

PÅ NÄSTA FÖRBUNDSSTÄMMA 2021 ska vi anta en ny färdriktning framåt efter nuvarande strategiska mål 2016–2021. Förberedelserna är redan igång och i demokratisk anda kommer många att involveras. Din röst är också viktig! Tveka därför inte att höra av dig om du har tankar och åsikter om Studiefrämjandets framtid.

SLUTLIGEN VILL JAG tacka för förtroendet att som förbundsordförande i ytterligare två år få leda Studiefrämjandet – och önska er alla en fin sommar.

/Tommy Winberg, förbundsordförande Studiefrämjandet

Ur Cirkel nr 2 2019.

  • Text: Tommy Winberg
  • Senast ändrad: 7 september 2020