• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ledare Cirkeln nr 1 2022

Läs ledaren av Studiefrämjandets förbundsordförande Anna Håkansson.

Vi gör det för demokratin

I mars valdes jag till förbundsordförande för Studiefrämjandet. Det är en stor ära att få förtroendet att leda ett av Sveriges största studieförbund.

Just nu, när jag skriver detta, kretsar våra tankar kring det fruktansvärda som pågår i Ukraina. Finns det några kopplingar mellan kriget och vardagen i Studiefrämjandet? Frågan kan verka långsökt, men en beröringspunkt är demokrati.

I studieförbunden ska vi, enligt statens första syfte med stödet till folkbildningen, ”bidra till att stärka och utveckla demokratin”. I Ukraina kämpar människor nu för att bevara sin demokrati. Vi har alla blivit smärtsamt medvetna om att demokratin aldrig kan tas för given. För mig blir då frågan: Vad kan vi i Studiefrämjandet göra för att demokratins värden och värderingar ska föras vidare?

Jag ska erkänna att jag är ganska ny i Studiefrämjandet. Jag har så klart mycket att lära – och hoppas att jag har en del att tillföra. Just att människor med olika bakgrund och erfarenheter möts och lär av varandra är själva kärnan i folkbildningen. Det är så vi utvecklas som människor och organisationer. Allt detta tror jag du som är aktiv i Studiefrämjandet – som cirkelledare, förtroendevald eller anställd – redan är medveten om. Ni gör skillnad i vardagen!

Pandemin har orsakat mycket sorg och lidande. De senaste två åren har även varit påfrestande för kulturen, föreningslivet och folkbildningen. Därför känns det glädjande med det engagemang som nu märks över hela landet. Vi längtar verkligen efter att lära och ha kul tillsammans.

Kriget i Ukraina har fått det svenska civilsamhället på fötter. Vi i Studiefrämjandet står beredda att underlätta för de flyktingar som tvingas lämna sitt hemland. Vi hjälper till – också för att hjälpa oss själva. Och vi gör det för demokratin.

/Anna Håkansson, förbundsordförande Studiefrämjandet

Ur Cirkeln nr 1 2022.

  • Text: Anna Håkansson
  • Senast ändrad: 21 april 2022