• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ledare Cirkeln nr 1 2018

Läs Cirkelns ledare om föreningar och demokrati, skriven av Tommy Winberg, förbundsordförande i Studiefrämjandet.

”Så här har vi alltid gjort!” – inte alltid det bästa

”EN EXTREMT DEMOKRATISK PROCESS.”
Så säger Robert Wagner från Rollspelssällskapet i Malmö om att bilda en ny förening. Men han tillägger: ”om du sköter det på rätt sätt”.

Det var just det. Demokratin sköter sig inte själv, utifrån någon given naturlag. Vi föreningsaktiva – jag gissar att många av er läsare tillhör den kategorin – vet vad det handlar om. En bra förening håller frågorna om delaktighet och inflytande levande. Demokratin kräver skötsel.

HUR GÖR VI DÅ våra föreningar mer demokratiska? Jag tror det till stor del handlar om att vilja och våga förändra. Att inse att ”så här har vi alltid gjort” inte är det samma som ”så här fung­erar det bäst”. Sedan måste varje förening hitta sin egen väg.

I Studiefrämjandet har vi på senare tid försökt demokrati­ sera våra förbundsstämmor. Vi har haft workshops som komplement till de formella mötesförhandlingarna. Talar­ listor som gynnar dem som inte talat tidigare. Små steg kan tyckas, men i rätt riktning. Det har i alla fall deltagarna på våra stämmor sagt.

NU FORTSÄTTER VI. Förbundsstyrelsen har tillsatt ett Förenings­ och medlemsutskott för att ta nya steg i vårt interna demokra­ tiarbete – på alla nivåer i organisationen. Studiefrämjandets 19 medlemsorganisationer står självklart i fokus. Vi är deras studieförbund. Som medlemmar är det deras demokratiska rätt – och skyldighet – att bidra till att göra Studiefrämjandet ännu mera framgångsrikt.

APROPÅ MEDLEMSORGANISATIONER. I år fyller Riksförbundet Sveriges 4H och Svenska Brukshundklubben 100 år. Stort grattis!

/Tommy Winberg, förbundsordförande i Studiefrämjandet.

Ur Cirkeln nr 1 2018.

  • Text: Tommy Winberg
  • Senast ändrad: 7 september 2020