• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Förbundsstämma i Studiefrämjandet

Den 29–30 maj genomfördes Studiefrämjandets förbundsstämma, för första gången digitalt. Andrea Rodriguez valdes till förbundsordförande. (Ur Cirkeln nr 2 2021)

Studiefrämjandets förbundsstämma samlade ombud från hela landet. Alla deltog digitalt, vilket fungerade bra, även om många så klart saknade de fysiska mötena.

Förbundsstämman valde en ny förbundsstyrelse. Andrea Rodriguez, 45, utsågs till ny förbundsordförande. Andrea Rodriguez bor utanför Umeå. Hon är utbildad inom HR och har de senaste 13 åren arbetat inom Studiefrämjandet.

– Jag har de senaste sex åren brunnit för folkbildningens framtid på ett strategiskt plan kopplat till kvalitetsfrågor. Jag blir för varje dag mer övertygad om folkbildningens vikt i samhället. Som ordförande vill jag använda de erfarenheter jag förvärvat i operativ verksamhet på ett strategiskt sätt genom att arbeta proaktivt med kvalitetsarbete, säger Andrea Rodriguez.

Bertil Jonsson, 73, från Lidköping utsågs till vice ordförande. Även han har ett långt förflutet i Studiefrämjandet. Hela förbundsstyrelsen presenteras på Studiefrämjandet webbsida.

Tommy Winberg avtackades på stämman efter sina åtta år som förbundsordförande.

Maria Graner, generalsekreterare för Folkbildningsrådet, deltog via video och önskade Studiefrämjandet lycka till framöver.

Många frågor, däribland flera motioner, hänsköts till den extra förbundsstämma som ska hållas i oktober. Där ska även frågan om Studiefrämjandets strategi för de kommande tio åren behandlas.

  • Text: Thomas Östlund
  • Senast ändrad: 15 juni 2021