• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Förbundsstämma 2017

Läs om Studiefrämjandets förbundsstämma 2017 i Värmdö. Nya stadgar, en förbundsstyrelse med fyra nya namn och Tommy Winberg som omvald förbundsordförande samt oförändrade strategiska mål. Detta var några saker som bestämdes. (Ur Cirkeln nr 2 2017)

  • Nya stadgar.
  • En förbundsstyrelse med fyra nya namn och Tommy Winberg som omvald förbundsordförande.
  • Oförändrade strategiska mål.

Det var några beslut på Studiefrämjandets förbundsstämma i Värmdö den 4-5 juni.

Förbundsstämman är Studiefrämjandets högsta beslutande organ och hålls vart annat år. Ombuden utses av medlemmarna – Studiefrämjandets 19 medlemsorganisationer och 11 distrikt. Årets stämma hölls på Djurönäset och inleddes med att Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande i Värmdö, hälsade ombuden välkomna.

Stämman antog nya stadgar, med nya inledande paragrafer som tydliggör Studiefrämjandets ändamål, grund och verksamhetsinriktning.

Tommy Winberg omvaldes till förbundsordförande. För första gången – och enligt de nya stadgarna – utsåg stämman även en vice förbundsordförande. Det blev Stina Lindblad, som tidigare suttit i förbundsstyrelsen och även är vice ordförande i Naturskyddsföreningen.

Vid stämman 2015 beslutande Studiefrämjandet om långsiktiga strategiska mål som ska gälla fram till 2021. De fem målen är starkare demokrati, ökat miljöansvar, ökad mångfald, bättre folkhälsa och mer kultur till fler.

Årets stämma fick en rapport om hur målen ska följas upp, och en presentation av hur de uppfyllts hittills. Stämman beslutade att de strategiska målen ska vara oförändrade.

Vid stämman avtackades även Johnny Nilsson som efter fyra år som förbundschef för Studiefrämjandet slutar den 30 juni.

Ur Cirkeln nr 2 2017.