• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Christer Nylander leder ny folkbildningsutredning

Regeringen har beslutat att en ny folkbildningsutredning ska genomföras. Utredningen ska ledas av Christer Nylander, avgående riksdagsledamot för liberalerna och ordförande i Kulturutskottet. (Ur Cirkeln nr 2 2022)

Enligt utbildningsminister Anna Ekström har folkhögskolorna och studieförbunden en betydelsefull roll i samhället. Hon menar samtidigt att det finns anledning att se över de mål, syften och indikatorer för måluppfyllelse som är kopplade till statens stöd till folkbildningen.

– Det har också förekommit fusk och felaktigheter inom framför allt studieförbunden. Fusk hör inte hemma i folkbildningen, och ingen annanstans heller. Det ska vara god kontroll och ordning och reda på all verksamhet som finansieras med skattemedel, säger Anna Ekström.

Säker styrning

Ett uppdrag till utredningen är att föreslå åtgärder så att folkbildningen kan styras säkert och effektivt. Utredningen ska även titta på hur uppföljning och granskning kan säkerställas.

– Vi vill ge folkbildningen de bästa förutsättningar att verka framöver, säger Anna Ekström.

Christer Nylander ska leda den nya utredningen. Fram till valet är han riksdagsledamot för Liberalerna och ordförande i Riksdagens Kulturutskott. Han är glad över att ha fått förtroendet och nöjd med att utredningen har ett brett uppdrag. Samtidigt konstaterar han att det är ett svårt arbete som väntar, där det gäller att balansera mellan olika behov och intressen.

– Folkbildningens fria och frivilliga karaktär ska vägas mot politikens behov av att se till att skattepengar används på rätt sätt. Det handlar också om att balansera behovet av gemensamt lärande – i en tid när den digitala utvecklingen ger stora möjlighet för individuellt lärande, säger Christer Nylander.

Folkbildningsutredningen ska vara klar senast 19 februari 2024.

Ur Cirkeln nr 2 2022.

  • Text: Thomas Östlund
  • Senast ändrad: 1 september 2022