• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Bildningstrender

Vilka bildningstrender gäller 2014? Folkbildningsförbundet har spanat och spårat sex aktuella trender. (Ur Cirkeln nr 1 2014)

1. Supervalåret

Klart att studieförbunden hakar på supervalåret. Politisk litteratur på turné och Framtidsveckor om hållbarhet är ett par aktiviteter, förutom alla debatter och föreläsningar. Mycket tar sikte på att få fler att rösta. I en del av storstädernas förorter var det mindre än 50 procent som röstade förra valet.

2. Miljö

Cirklar som Ät ditt ogräs och Guerillaodling visar att intresset för hållbar omställning består, och tar sig nya spännande uttryck.

3. Antirasism

En trend som säkert hänger samman med valåret. Mycket snack, men också en hel del verkstad på det här området. Fortbildning för bättre flyktingsmottagande och antirasistiska ambassadörer är ett par exempel.

4. Religion

Här handlar det om tro, livsåskådning och filosofi. Att fördjupa sig i sin egen eller andras religioner är på modet. Ikonmåleri, Korankunskap och filosofi för nybörjare är ämnen som lockar många deltagare.

5. Ut ur bubblan

En crossovertrend, både vad gäller ämnen och sätt att bilda sig. Unga, gamla, yrkesverksamma, arbetslösa, hiphoppare och hårdrockare. Det finns ett sug efter att lämna sin egen bubbla och mötas över gränserna. Det blir vanligare att fysiska och digitala möten kombineras med självstudier.

6. Lättillgänglig kunskap

Det går fort att googla sig till expertkunskap. Det ska gå snabbt och vara lättillgängligt
i studieförbunden också. Därför märks ett ökat antal sista-minuten-anmälningar och större intresse för aktiviteter som inte kräver någon föranmälan.

Folkbildningsförbundet är studieförbundens intresseorganisation.

Starta en studiecirkel hos Studiefrämjandet!

Ur Cirkeln nr 1 2014.