• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Agenda 2030

”Vi behöver en knuff i baken för att på allvar ta oss an de globala utmaningarna i Agenda 2030.” Det sade Studiefrämjandets förbundschef Gustav Öhrn när boken Mot en hållbar framtid presenterades vid ett seminarium i Stockholm i november. (Ur Cirkeln nr 4 2018)

Agenda 2030 är FN:s globala mål för hållbar utveckling. Sjutton mål om allt från att avskaffa fattigdom och uppnå jämställdhet, till att bekämpa klimatförändringarna och minska ojämlikheten mellan länder.

– Det räcker inte att några engagerar sig, alla måste göra det, både individer och organisationer, sade Gustav Öhrn.

Han menar att baskunskaper som kan ge insikter och vår förmåga till empati, är två viktiga faktorer för att styra samhället i en mer hållbar riktning.

Tanken med den nya boken är att öka kunskapen och inspirera till samtal och engagemang kring de globala målen. De nio kapitlen har olika författare; forskare, debattörer och aktivister. Varje kapitel utgår från en särskild utmaning som vi står inför i arbetet med att uppnå de globala målen. Några frågor som ställs är:

• Hur minskar vi välfärdens fotavtryck?

• Hur kan ny teknik bidra till omställningar?

• Hur skapas engagemang för hållbarhet?

Gustav Öhrn och Frida Sandegård från Studiefrämjandet har skrivit ett kapitel som handlar om folkbildningens betydelse för en hållbar demokratisk samhällsutveckling. Där står det att:

”Studiefrämjandet vill tydligt bidra till att uppfylla de globala målen. Vi ska vara det hållbara studieförbundet. Den här antologin är ett steg i den riktningen.

• Antologin Mot en hållbar framtid har givits ut av Studiefrämjandet och Global Utmaning, en oberoende tankesmedja som verkar för hållbar utveckling.

Studiematerial på gång

I början av 2019 kommer ett nytt studiematerial om Agenda 2030 från Studiefrämjandet. Materialet är kopplat till boken Mot en hållbar framtid.

Läs mer om våra studiecirklar och arrangemang kring hållbarhet!

Ur Cirkeln nr 4 2018.

  • Text: Thomas Östlund
  • Senast ändrad: 7 september 2020