• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ugglestipendiet till framsynta miljöhjältar

Studiefrämjandet Ugglestipendium 2023 går till Martin Falklind, Cecilia Wide och naturvårdsorganisationen Hopajola. Deras folkbildningsinsatser inom natur- och miljöområdet har spridit kunskap om biologisk mångfald.

Ett stort grattis till årets vinnare av Ugglestipendiet! Genom att uppmärksamma de hot som finns mot biologisk mångfald, och samtidigt inspirera andra att engagera sig, utför de ett oerhört viktigt arbete, säger Andrea Rodriques, förbundschef på Studiefrämjandet.

Här är motiveringarna i korthet

Martin Falklind har genom sin mångfaldigt prisbelönta naturdokumentärserie Fiskarnas rike skapat stort engagemang kring de allvarliga hot mot biologisk mångfald som förekommer i svenska vattenmiljöer. Filmerna skildrar inte bara hoten utan visar också att lösningarna ofta ligger nära till hands om viljan finns.

Cecilia Wide belönas för sitt långsiktiga hållbarhetsarbete över decennier. Hon är initiativtagare till Bivråkens dag i Falsterbo, som senare utvecklades till Falsterbo birdshow. Cecilia har också bidragit till intresset för fladdermöss i Sverige. Hon är en regelbunden föreläsare, exkursions- och cirkelledare.

Föreningen Hopajola belönas för sitt arbete med att väcka uppmärksamhet och engagemang kring naturvård och biologisk mångfald i Örebro län. Hos Hopajola strålar ideella krafter samman och verkar för hållbarhet och små föreningar ges möjlighet att göra stor skillnad.

UGGLESTIPENDIET

Studiefrämjandets Ugglestipendium delades ut för första gången 1985 för en framsynt folkbildningsinsats inom natur- och miljöområdet. Stipendiaterna utses av Studiefrämjandets förbundsstyrelse och priset delas ut vart annat år.

PRISTAGARNAS TIPS TILL DIG FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD

En miljon arter beräknas vara utrotningshotade. Här är pristagarnas tips hur du kan bidra till att påverka utvecklingen i rätt riktning.

Martin Falklind, naturfilmare:

Stötta en miljöorganisation som jobbar med vattenfrågor och byt din elleverantör. Det finns ett par kraftbolag som miljöanpassar samtliga sina vattenkraftverk. Var även lite frågvis i fiskdisken och på restaurangen, är den hållbart fiskad? Vill du engagera dig mer kan du gå med i en lokal fiskeklubb eller förening som aktivt arbetar med vattenmiljö.

Cecilia Wide, ornitolog:

Vill du använda en gratis ekotjänst? En fladdermus äter upp till 1 000 mygg och insekter i timmen men de är känsliga för överflödigt ljus. Vill du få hjälp med myggbekämpningen så ska du släcka lamporna utomhus på natten och bygga en fladdermusholk.

Ankie Rauséus, verksamhetsledare Hopajola:

Låt de vilda blommorna få utrymme att växa någonstans i trädgården. Om du köper växter så välj gärna perenna blommor som bin, humlor och fjärilar tycker om. Lär dig mer om fåglar, insekter och andra djur som finns i din närhet – vad behöver de för att leva ett gott liv?

Läs mer om Studiefrämjandets verksamhet inom natur och miljö.

Ur Cirkeln nr 2 2023.