• Language

  Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Biologisk mångfald – var, hur och varför?

Biologisk mångfald är ett begrepp som hörs i debatten om ett hållbart samhälle. Men vad betyder det egentligen? Här några frågor och svar. (Ur Cirkeln nr 1 2023)

Vad är biologisk mångfald?

Det finns tre aspekter av begreppet biologisk mångfald:

 • Alla de cirka nio miljoner (vi vet inte exakt hur många) växter och djur som finns på jorden.
 • De miljöer eller ekosystem där växter och djur lever (skogar, hav, städer etc).
 • Genetisk variation inom arter.

Varför är biologisk mångfald viktigt?

Det finns ekologiska, ekonomiska, medicinska – och även filosofiska svar på frågan. Det enklaste svaret är att ”allt hänger ihop”. Om en art försvinner kan det få allvarliga konsekvenser för andra, även för människan.

Det handlar inte enbart om utrotningshotade däggdjur. Minsta lilla insekt (det finns cirka 1 miljon olika) kan ha stor betydelse för helheten. Ett filosofiskt svar är att alla arter på jorden har ett egenvärde och vi människor – en av dessa arter – inte har rätt att omöjliggöra andras överlevnad.

Vilka är hoten mot biologisk mångfald?

En gemensam nämnare är människans påverkan på naturen:

 • Människan ockuperar en allt större del av jorden. Vi använder mer än en tredjedel av ytan till odling och boskapsskötsel. Städernas yta har fördubblats sedan 1992.
 • Snabba klimatförändringar gör att många arter inte hinner anpassa sig.
  Invasiva arter har, oftast med människans hjälp, flyttats från en miljö till en annan, och trivs så bra att de riskerar att slå ut andra arter. Jätteloka och Spansk skogssnigel är två exempel.
 • Rovfiske och illegal jakt gör att vissa arter riskerar utrotning.

Har det inte alltid dött ut arter på jorden?

Jo det stämmer att arter kommit och gått. Man brukar tala om fem stora massutdöenden, det senaste för 65 miljoner år sedan, då en asteroid slog ner i nuvarande Mexiko, och 50–75 procent av alla arter dog ut, däribland dinosaurierna. Många menar att vi nu är inne i det sjätte massutdöendet, och det första som orsakas av en av planetens egna arter – människan.

Hur kan vi skydda den biologiska mångfalden?

När det gäller hållbar utveckling – där biologisk mångfald är en del – finns, enkelt uttryckt, två spår. Det första är att påverka politiker och beslutsfattare att driva en politik som gynnar biologisk mångfald. Det andra är att agera själv i vardagen. Insektshotell, kompostering, att plantera pollen- och nektarrika växter i trädgården är några saker du själv kan göra. Att följa båda dessa två spår är kanske den bästa kombinationen.

Tusen och 1 art

Bok med studiehandledning om åtta hotade arter

Tumlare, utter och fjällräv. Det är tre av de av åtta hotade arter som beskrivs i boken Tusen och 1 art av Martin Emtenäs. Nu finns en ny studiehandledning till boken.

Tusen och 1 art är Naturskyddsföreningens årsbok 2022. I boken berättar författaren och journalisten Martin Emtenäs om åtta hotade arter i den svenska faunan. Alla bär på sin egen historia, men deras framtid är långt ifrån självklar.

Boken lämpar sig utmärkt för en studiecirkel. Den nya studiehandledningen, som kan laddas ner kostnadsfritt från Studiefrämjandets webbplats, lotsar er igenom boken och inspirerar till samtal om arterna, och om vad som kan göras för att säkra deras överlevnad.

Läs mer om biologisk mångfald hos Studiefrämjandet!

Ur Cirkeln nr 1 2023.

 • Text: Thomas Östlund
 • Senast ändrad: 29 april 2023