• Language

  Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

BioBlitz på upptäcktsfärd i grönskan

På Studiefrämjandets BioBlitz Västmanland möttes inbitna naturnördar och nyfikna nybörjare. Följ med till Norsa hagar utanför Köping och en sommardag i naturens och den biologiska mångfaldens tecken.

– För många är naturen en grön kuliss, men den som kryper lite närmare kan upptäcka så mycket mer. Det säger Bengt Stridh från Botaniska föreningen i Västmanland.

”Make environment great again” står det på Bengts keps, som en grön blinkning till Donald Trump.

Tillsammans med Per Jonsson ska Bengt leda en botanisk vandring i Norsa hagar. De visar en lista med 1 500 växtarter i Västmanlands län. Förhoppningen idag är att hitta 150 arter.

– Att upptäcka alla växter du kan hitta på en liten yta, ökar medvetenheten om den biologiska mångfalden, säger han.

Mitt i en skogsglänta ligger samlingspunkten för BioBlitz Västmanland. Under det solskyddande tältet har Studiefrämjandet laddat med informationsmaterial, och härifrån utgår dagens vandringar.

– Det här är en spännande dag, säger Jan Johansson, ordförande i Köpings Naturskyddsförening. För honom har naturintresset funnits med sedan barndomen, och nu på gamla dar har det ökat igen.

– Vi fick många nya medlemmar efter valet. Alla vill inte aktivera sig, men stöder vårt påverkansarbete för naturen och klimatet. Allt engagemang är viktigt, säger han.

Trädgårdssångaren är igång

Nu ska fågelvandringen börja och ett tjugotal personer hänger på. Redan efter några steg stannar vi till.

– Här har vi trädgårdssångaren, den låter som en porlande bäck, säger Staffan Ekelund och härmar själv den porlande bäcken.

Staffan leder vandringen tillsammans med Daniel Brehmer, båda aktiva i Hedströmsdalens ornitologiska förening.

Norsa hagar är en välkänd fågellokal, alltså en bra plats för fågelskådning. Under en och samma dag har 103 arter observerats här, och på vandringen kan vi se och höra några av dem. Staffan och Daniel har ljudliga sätt att beskriva fåglarnas läten. De härmas, precis som härmsångaren som plötsligt hörs bland buskarna.

– Men den har också ett eget läte, ungefär samma ljud som när man klämmer på en gummianka, säger Daniel.

Värt ett besök

Fågelskådarna vandrar vidare och vi stannar till vid det idylliska soldattorpet, som förvaltas av Köpings kommun. I torpets trädgård sitter ett gäng matsäckssugna bioblitzbesökare.

– Ett bra tillfälle för oss att umgås med varandra och samtidigt komma ut i naturen, säger en av kvinnorna.

De fick reda på arrangemanget via Facebook.

– Vi tyckte det verkande kul, även för barnen. Vi har redan gjort quiset och nu ska vi gå på vattenhåvning.

Vid torpet har Länsstyrelsen i Västmanland och Köpings kommun fyllt sina bord med allehanda informationsmaterial.

– Vill du ha en memorykortlek om invasiva växter, frågar Zsombor Károlyi från Länsstyrelen. Han beskriver BioBlitz som ett ”perfekt event” för att berätta om naturvård och allemansrätt. Och om invasiva arter.

– Jättebalsamin och parkslide ger mig sömnlösa nätter, säger Zsombor och skrattar.

Maria Lundin är ekolog på Köpings kommun, och kan berätta mycket om kommunens natur- och miljöarbete.

– Det är toppen att det ordnas BioBlitz här i Norsa hagar, det är ett så vackert område.

Slå med lie

Vid torpets trädgård hittar vi också Catharina Österman som visar och berättar om konsten att slå med lie. Så klart får besökarna också testa själva.

– Jag är lite av en lienörd och brinner för jordbrukssamhällets gamla hantverk och det småskaliga, säger Catharina och berättar att lien passar bra både till sommarängen och gräsmattan, utan minsta lilla utsläpp.

Norsa hagar prunkar av grönska denna soliga sommardag. Fler och fler besökare anländer till BioBlitz. När dagen är slut ska det visa sig att ett drygt hundratal personer deltagit.

I en glänta sitter en av dem. Cassandra Rivell närstuderar med stort intresse en blomma. Hon såg ett inslag på teve om BioBlitz och nu är hon här.

– Jag älskar biologi och vill hela tiden lära mig mer.

Hon slår ut med händerna och konstaterar att du inte behöver gå till affären för att mätta magen.

– Det finns ju ett helt salladsbord här omkring oss utan att vi vet om det!

BioBlitz

BioBlitz innebär att på ett avgränsat geografiskt område under en tid, ofta ett dygn, inventera så många levande organismer som möjligt. BioBlitz ”föddes” i USA på 1990-talet och genomförs nu över hela världen.

Både experter och amatörer kan delta i BioBlitz, som ofta inbegriper aktiviteter för att lära sig mer om naturen. Sveriges första BioBlitz hölls 2012. BioBlitz Västmanland genomfördes i år för andra gången. De arter som observeras under dagen rapporteras till Artdatabanken.

Norsa hagar

Norsa hagar är ett omtyckt naturområde några kilometer från Köpings centrum. Här finns en varierad natur med ängar, våtmarker, hagar, betesmark och många vandringsstigar. Området ägs och förvaltas av Köpings kommun.

Det hände på BioBlitz

En del av aktiviteterna under dagen:

 • Fågelvandring
 • Vattenhåvning – för att inventera vattenlevande insekter och andra småkryp
 • Tipspromenad om biologisk mångfald
 • Blomvandring
 • Lievisning – pröva att slå med lie
 • Fjärils- och insektsvandring
 • Fråga experterna om olika arter
 • Trollsländevandring
 • Fågelholkutställning
 • Växtbingo
 • Fladdermusvandring
 • Pröva tubkikare
 • Information om invasiva arter

Folkbildande natur

– En hel dag med folkbildande naturupplevelser och en bra möjlighet för föreningarna att visa upp sig. Det säger Therese Jäderberg från Studiefrämjandet som med kollegan Sofia Gustafsson håller i trådarna för BioBlitz.

Redan förra hösten bildades en planeringsgrupp och där har föreningarnas viljor och önskemål fått stort utrymme.

– Diskussionerna har så klart tagit tid, men alla föreningar har känt sig delaktiga, och även lärt känna varandra, säger Therese.

Studiefrämjandet är det organisatoriska navet för BioBlitz, men föreningarna har bidragit med mycket, inte minst för de olika aktiviteterna under dagen.

– Ingen förening skulle klara det här på egen hand. På så sätt blir vi från Studiefrämjandet möjliggörare, och den rollen jag tycker jag vi ska ha som studieförbund, säger Sofia.

BioBlitz arrangeras av Studiefrämjandet Uppsala Västmanland i samarbete med Botaniska föreningen i Västmanlands län, Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland, Västmanlands ornitologiska förening, Naturskyddsföreningen Västmanland, Hedströmsdalens ornitologiska förening, Västmanlands länsbildningsförbund, Naturskyddsföreningen Köping, Köpings kommun, Länsstyrelsen Västmanland.

Läs mer om Studiefrämjandets naturverksamhet.

Ur Cirkeln nr 2 2023.

 • Text: Thomas Östlund
 • Senast ändrad: 26 september 2023