• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

En kurs om människan och mänskligt beteende

en familj i tre generationer som sitter utomhus i solljus vid ett träd

En kurs om människan och mänskligt beteende

Hur påverkar generationerna och medlemmarna i familjen varandra? Kursen vänder sig till dig som är intresserad av människor och mänskligt beteende, utifrån Bowens systemteori

Introduktion

Hur blev jag den jag är? Familjen i tre generationer följer mig genom livet.

Din unika familj i tre generationer (för)följer dig genom livet vare sig du vill det eller inte. Det är i familjesammanhanget beteenden och värderingar skapas som du sedan upprepar i relationer och sammanhang du verkar i. Att studera sig själv i relationer är en nyckel till att bättre förstå sina styrkor och svagheter. Bowens familjesystemteori erbjuder en rad teoretiska och praktiska verktyg i ett sådant utvecklingsarbete. 

Denna folkbildande kurs beskriver grunderna i teorin och introducerar dess åtta koncept: Differentiering av självet, emotionella system, trianglar, projicering, distansering/avskurenhet, syskon position, överföring mellan generationer och samhällets emotionella process. Familjediagrammet lärs ut som en kraftfull metod att synliggöra ett familjesystem.

Kursen riktar sig till

Inga förkunskaper krävs. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av människor och mänskligt beteende eller som redan vet lite och funderat på att gå med i en Bowengrupp. För dig som redan deltar i en Bowengrupp kan kursen ses som ett komplement.

Om kursledaren

Berit Sundgren Grinups som i 35 år lärt och praktiserat Bowens familjesystem för att underlätta egna relationer och vardagsliv. För 12 år sedan studerade hon teorin vid källan i Washington DC, USA. Vidare var hon redaktör för den första boken om teorin och dess praktik på svenska som kom ut våren 2022. Sedan 8 år är Berit coach i ett antal Bowengrupper i Karlstad och Stenungssund.

Om boken

Bokens titel: Bowens systemteori. Sammanhangets betydelse för personlig och professionell utveckling. Kan köpas på bokus.com eller direkt från Berit Sundgren Grinups, berit.grinups@outlook.com

Anmälan och start

Anmälan senast 29 april
Startar vid 8 deltagare, max 10
Möjlighet finns att dela upp avgiften på 2 tillfällen

Kontakt

Maria Coldén
Verksamhetsutvecklare
Kristinehamn
maria.colden@studieframjandet.se
0550-184 35

Hur påverkar generationerna och medlemmarna i familjen varandra? Kursen vänder sig till dig som är intresserad av människor och mänskligt beteende, utifrån Bowens systemteori

Anmäl dig

Introduktion

Hur blev jag den jag är? Familjen i tre generationer följer mig genom livet.

Din unika familj i tre generationer (för)följer dig genom livet vare sig du vill det eller inte. Det är i familjesammanhanget beteenden och värderingar skapas som du sedan upprepar i relationer och sammanhang du verkar i. Att studera sig själv i relationer är en nyckel till att bättre förstå sina styrkor och svagheter. Bowens familjesystemteori erbjuder en rad teoretiska och praktiska verktyg i ett sådant utvecklingsarbete. 

Denna folkbildande kurs beskriver grunderna i teorin och introducerar dess åtta koncept: Differentiering av självet, emotionella system, trianglar, projicering, distansering/avskurenhet, syskon position, överföring mellan generationer och samhällets emotionella process. Familjediagrammet lärs ut som en kraftfull metod att synliggöra ett familjesystem.

Kursen riktar sig till

Inga förkunskaper krävs. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av människor och mänskligt beteende eller som redan vet lite och funderat på att gå med i en Bowengrupp. För dig som redan deltar i en Bowengrupp kan kursen ses som ett komplement.

Om kursledaren

Berit Sundgren Grinups som i 35 år lärt och praktiserat Bowens familjesystem för att underlätta egna relationer och vardagsliv. För 12 år sedan studerade hon teorin vid källan i Washington DC, USA. Vidare var hon redaktör för den första boken om teorin och dess praktik på svenska som kom ut våren 2022. Sedan 8 år är Berit coach i ett antal Bowengrupper i Karlstad och Stenungssund.

Om boken

Bokens titel: Bowens systemteori. Sammanhangets betydelse för personlig och professionell utveckling. Kan köpas på bokus.com eller direkt från Berit Sundgren Grinups, berit.grinups@outlook.com

Anmälan och start

Anmälan senast 29 april
Startar vid 8 deltagare, max 10
Möjlighet finns att dela upp avgiften på 2 tillfällen

Kontakt

Maria Coldén Verksamhetsutvecklare