• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Hoppfulla inspiratörer

Här kommer 2023 års föreläsare och inspiratörer så småningom att presenteras. Tills vidare kan du läsa mer om 2022 års föreläsare.

Kommunen och klimatet

Klimatpositiv kommun 2045 
Malin Isaksson jobbar som Kommunstrateg inom miljöfrågor på kommunledningskontoret i Eskilstuna kommun. Tillsammans med kollegan Charlotte Halvarson Kindmark leder hon arbetet med Klimatprogram Eskilstuna och Kommunkoncernens plan för klimat. 

Malin Isaksson Foto: Eskilstuna kommun

Skogen och framtiden

Lisa Röstlund arbetar som grävande reporter på Dagens Nyheter. Hon har tidigare bland annat granskat Lundin Oil, högerextrema grupper, klimatkompensation och konsulterna på Karolinska. Om det senare skrev hon tillsammans Anna Gustafsson, Konsulterna, som nominerades till Guldspaden och Stora Journalistpriset.
I boken Skogslandet granskar Lisa Röstlund en av vår tids ödesfrågor, det svenska skogsbruket. Hon kliver ned i de skyttegravar som har grävts mellan de som larmar om att de sista riktiga skogarna är på väg att försvinna – snart återstår bara hyggen och plantager - de som säger tvärtom - vi har aldrig haft så mycket skog som nu. Hon finner hemliga dokument och möter rädda människor som bara vågar uttala sig anonymt, men också de som väljer att prata öppet. Om självmord. Om dödshot mellan grannar. Om etablerade och välrenommerade forskare som mobbas ut. Och om vetenskapsmän som smider planer ihop med industrin. 

Författaren Lisa Röstlund Foto: Gabriel Liljevall

Ola Engelmark är docent i skogsekologi, mångbrukare och prisbelönt författare. Han har arbetat som forskare och forskningsfinansiär och har samarbetat med forskare och praktiker i många av världens skogsländer. Utbyten som fått honom att tänka bortom den svenska skogsbruksmodellen, att se många nya möjligheter och värden i skog. Något han skriver och berättar om och även tillämpar i stor skala. Hans senaste bok släpps september 2022.

Skogsekologen och författaren Ola Engelmark Foto: Ola Engelmark

Mikael Andersson driver företage Naturkraft Eskilstuna och leder kurser i bushcraft, överlevnad, mindfulness i naturen samt stresshantering och är engerad i skogsfrågan. Bäst i Sverige på upplevelser i naturen 2020, enligt 360° Eat Guide.

Mikael Andersson Foto: Linnea Andersson

Henrik Ekman är journalist, fotograf och författare till en rad böcker med naturanknytning. Med sin kärlek till naturen som utgångspunkt har han bevakat miljöområdet i snart ett halvt sekel. I sin senaste bok "Naturen vi ärvde – En miljöresa från tyst vår till het sommar" sammanfattar han miljöfrågornas moderna historia ur ett personligt perspektiv. Många problem har genom åren fått sin lösning medan nya hela tiden dykt upp, mer komplexa och globala. Och debatten om skogen är evigt aktuell.

Henrik Ekman Foto: Henrik Ekman

 

Klimatpsykologi och klimatprat -
ett samtal om hur vi går från individuell omställning till samhällsomställning

Maria Wolrath Söderberg är fil.dr och lektor i retorik på Södertörns högskola. Särskilt intresserad är hon av hur vi tänker och resonerar när det gäller målkonflikter, spänningar, värdekrockar i förhållande till stora samhällsutmaningar som klimatförändringar och hållbarhet. I Sverige har vi både stor kunskap om klimatkrisen och starkt engagemang. Ändå har vi höga utsläpp per capita. Hur går det ihop? Hur kommer det sig att vi gör saker som skadar klimatet fast vi vet att vi inte borde och vad där det som får människor att trots allt ställa om?

Maria Wolrath Söderberg Foto: Södertörns högskola

Kali Andersson är leg.psykolog, miljöaktivist och permakulturdesigner, specialiserad på klimatångest och miljökommunikation. Kali Andersson kommer att prata om hopp, handling och vikten av gemenskap när vi hanterar kriser. Det finns risker både för klimatet och vår mentala hälsa om vi ägnar oss till en allt för stor del åt ensamengagemang. När vi gör saker tillsammans finns en potential att både nå högre effekt, och samtidigt stötta varandra. 

Kali Andersson Foto: Joakim Andrén

Hållbar mat

Mer information kommer.

Klimatforskning
Att begränsa klimatförändringen - vad säger IPCC:s senaste rapport?​

Naghmeh Nasiritousi är docent i Statsvetenskap vid Stockholms universitet och forskare vid Utrikespolitiska institutet. Hennes forskning undersöker klimatpolitik på internationell och nationell nivå och fokuserar på frågor såsom legitimitet och effektivitet samt hur statliga och icke-statliga aktörer påverkar klimatomställningen. I IPCCs senaste rapport utvärderas kunskapsläget om möjliga lösningar på klimatproblemet ur ett globalt perspektiv. Rapporten är en omfattande genomgång av olika åtgärder som krävs för att begränsa klimatförändringar. Vad är dess huvudbudskap och vilken meny av åtgärder föreslås?

Naghmeh Nasiritousi Foto: Stockholms universitet