• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ombudsfördelning

Förbundsstämman består av 90 ombud samt förbundsstyrelsens ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter. Här hittar du ombudsfördelningen till extrastämman 9 oktober 2021.

I § 10 Förbundsstämmans ombud, Stadgar för Studiefrämjandets förbund, anges hur de 90 ombuden fördelas mellan Studiefrämjandets medlemsorganisationer och avdelningar.

Studiefrämjandets 19 medlemsorganisationer utser vardera två ombud till förbundsstämman, varje distrikt och avdelning med distriktsfunktion utser vardera ett ombud.

Återstående ombudsplatser fördelas av förbundsstyrelsen mellan distrikt och avdelningar med distriktsfunktion. Fördelningen baseras på närmast föregående verksamhetsårs generellt förmedlade statsbidrag till ordinarie folkbildningsverksamhet i respektive avdelning. 

Förbundsstyrelsen beslutade vid ordinarie möte den 19 augusti 2021 om att bekräfta fördelningen till extrastämman 2021.

Klicka här för att ta del av ombudsfördelningen.