logo

Månadens reservat i juli: Latorpsängarna

Vad har ryssgubbar, mördarsniglar, lupiner och jättebalsaminer gemensamt?

-Jo, de är främmande arter som etablerat sig i vår natur och som skapar problem.

-Mördarsniglar kan man begripa att man inte vill ha, men lupiner som är så vackra...!?

 

På denna guining lär du dig mer om främmande arter och hur de påverkar vår natur.

 

I reservatet Latorpsängarna finns en fin flora. Här växer bland annat jordtistel,darrgräs, sommarfibbla, buskviol, rödkämpar, rosettjungfrulin och ormtunga.

Hur hotas dessa av främmande arter?

 

Medtag matsäck och kläder efter väder!