• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Biologisk mångfald i lantbruket - studiecirkel

Bild på små plantor

Biologisk mångfald i lantbruket - studiecirkel

Välkommen till tre kvällar där vi lär oss mer om biologisk mångfald i odlingslandskapet och de målkonflikter som finns. Gemensamt diskuterar vi hur lantbruket kan utvecklas för att främja både mångfalden i landskapet och en mångfald av bönder.

Välkommen till tre träffar om en av vår tids viktigaste frågor.

När lågt pris på mat är viktigare än allt annat går det ut över människor, djur och miljö. Marknaden för lantbrukets produkter går upp och ned, men över tid kämpar många med lönsamheten och lantbruksföretagen blir allt färre. Samtidigt fortsätter odlingslandskapets mångfald att utarmas och förlusten av biologisk mångfald är jämte klimatet en av vår tids stora ödesfrågor. Hur hänger detta ihop? Hur ser ett hållbart lantbruk i ett rikt odlingslandskap ut och hur ska samhället agera för att ta oss dit?

Nu bjuder Naturskyddsföreningen, Ekologiska Lantbrukarna och Studiefrämjandet in till tre kvällar där vi lär oss mer om biologisk mångfald i odlingslandskapet och de målkonflikter som finns. Gemensamt diskuterar vi hur lantbruket kan utvecklas för att främja både mångfalden i landskapet och en mångfald av bönder. Träffarna tar avstamp i rapporten “Lantbruket, samhället och den biologiska mångfalden” som Naturskyddsföreningen och Ekologiska Lantbrukarna släppte våren 2023.

Studiecirkeln är kostnadsfri. Målgrupp är främst lantbrukare och Naturskyddsföreningens kretsar, men självklart är den öppen för alla intresserade!

Studiecirkeln genomförs digitalt via Zoom. För att delta behöver du en dator eller surfplatta med kamera, mikrofon och god internetuppkoppling. Du förväntas delta aktivt i samtal i en mindre grupp. 

Praktiskt

START: 19/2 kl.18.30-21.00
VAR: Fysisk samling i Grästorp + digitalt
ANMÄLAN: Anmäl dig på följande länk ( där kan du också anmäla om du hellre vill gå digitalt)

OBS, du måste anmäla dig, senast fredag 16/2.

Alla träffar startar 18.30 och avslutas 21.00, träffen inleds med en föreläsning och sedan sker diskussioner i grupp. Föreläsarna är:

19/2 - Pim Bendt på Naturskyddsföreningen föreläser om rapportens innehåll 
26/2 - Ekobonden Elin Rydström reflekterar över livet som lantbrukare
4/3 - Analytikern och journalisten Niclas Åkeson berättar om hur marknaden påverkar lantbruket

Kontakt

Johanna Stål
Projekt
johanna.stal@studieframjandet.se
0515-421 58

Välkommen till tre kvällar där vi lär oss mer om biologisk mångfald i odlingslandskapet och de målkonflikter som finns. Gemensamt diskuterar vi hur lantbruket kan utvecklas för att främja både mångfalden i landskapet och en mångfald av bönder.

Välkommen till tre träffar om en av vår tids viktigaste frågor.

När lågt pris på mat är viktigare än allt annat går det ut över människor, djur och miljö. Marknaden för lantbrukets produkter går upp och ned, men över tid kämpar många med lönsamheten och lantbruksföretagen blir allt färre. Samtidigt fortsätter odlingslandskapets mångfald att utarmas och förlusten av biologisk mångfald är jämte klimatet en av vår tids stora ödesfrågor. Hur hänger detta ihop? Hur ser ett hållbart lantbruk i ett rikt odlingslandskap ut och hur ska samhället agera för att ta oss dit?

Nu bjuder Naturskyddsföreningen, Ekologiska Lantbrukarna och Studiefrämjandet in till tre kvällar där vi lär oss mer om biologisk mångfald i odlingslandskapet och de målkonflikter som finns. Gemensamt diskuterar vi hur lantbruket kan utvecklas för att främja både mångfalden i landskapet och en mångfald av bönder. Träffarna tar avstamp i rapporten “Lantbruket, samhället och den biologiska mångfalden” som Naturskyddsföreningen och Ekologiska Lantbrukarna släppte våren 2023.

Studiecirkeln är kostnadsfri. Målgrupp är främst lantbrukare och Naturskyddsföreningens kretsar, men självklart är den öppen för alla intresserade!

Studiecirkeln genomförs digitalt via Zoom. För att delta behöver du en dator eller surfplatta med kamera, mikrofon och god internetuppkoppling. Du förväntas delta aktivt i samtal i en mindre grupp. 

Praktiskt

START: 19/2 kl.18.30-21.00
VAR: Fysisk samling i Grästorp + digitalt
ANMÄLAN: Anmäl dig på följande länk ( där kan du också anmäla om du hellre vill gå digitalt)

OBS, du måste anmäla dig, senast fredag 16/2.

Alla träffar startar 18.30 och avslutas 21.00, träffen inleds med en föreläsning och sedan sker diskussioner i grupp. Föreläsarna är:

19/2 - Pim Bendt på Naturskyddsföreningen föreläser om rapportens innehåll 
26/2 - Ekobonden Elin Rydström reflekterar över livet som lantbrukare
4/3 - Analytikern och journalisten Niclas Åkeson berättar om hur marknaden påverkar lantbruket

Kontakt

Liknande kurser inom Odling i Västra Götalands län