• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Care of folkbildning i Vänersborg

En kurs för dig som vill träna svenska och ta steg för att komma in på arbetsmarknaden .

Care of Folkbildning

Studier för snabbare etablering för personer från Ukraina

Inom projektet Care of Folkbildning erbjuds personer över 18 år som omfattas av massflyktsdirektivet kurser som bland annat innehåller undervisning i svenska, information om arbetsmarknaden och chans till nätverkande med arbetsgivare och föreningsliv. 

I början av kursen tar du och din lärare tillsammans fram en individuell plan för dina studier. Du har möjlighet att vara med och påverka din utbildning även under kursens gång.

Utbildningen innehåller både klassrumsundervisning och egen studietid. Undervisning på plats och digitalt förekommer. - Individuell plan och coachning

Validering av kompetens och/eller utbildning - Språkträning i svenska och engelska  Arbetsmarknadsinformation

Möten med arbetsgivare

Nätverkande

Care of Folkbildning är en del av Studiefrämjandets arbete med att underlätta etablering för personer som är nya i Sverige.

Projektet startar under vårvintern 2023 och avslutas under hösten 2023.

Studietakt, startdatum och längd på kurserna varierar mellan olika orter. Vid kursstart tar läraren fram en individuell studieplan tillsammans med varje deltagare. Deltagare har goda möjligheter att påverka utformningen av kurserna efter egna förutsättningar och behov. 

Syftet är att varje deltagare ska ta steg mot sina mål för etablering i Sverige och på den svenska arbetsmarknaden. Genom Studiefrämjandet får deltagarna också ingångar till föreningsliv och civilsamhälle som är viktiga för en meningsfull fritid. 

Information om projektet och anmälan finns på en hemsida som vänder sig direkt till ukrainare.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden .

Care of Folkbildning är en satsning från Europeiska socialfonden som ska underlätta för personer på flykt från Ukraina att etablera sig i de europeiska länder där de befinner sig.

Läs mer i Folkbildningsrådets pressmeddelande https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/aktuellt/nyheter/2022/stora-satsningar-pa-folkbildning-med-flyktingar-fran-ukraina/

 i samarbete med Röda Korset Hus i Vänersborg. 

för mer information kontakt :

lara.mashrky@studieframjnadet.se

tel.0709716937.

 

Kontakt

Lara Mashrky
Folkbildningsansvarig
Trollhättan
lara.mashrky@studieframjandet.se
076-716 45 73

En kurs för dig som vill träna svenska och ta steg för att komma in på arbetsmarknaden .

Anmäl dig

Care of Folkbildning

Studier för snabbare etablering för personer från Ukraina

Inom projektet Care of Folkbildning erbjuds personer över 18 år som omfattas av massflyktsdirektivet kurser som bland annat innehåller undervisning i svenska, information om arbetsmarknaden och chans till nätverkande med arbetsgivare och föreningsliv. 

I början av kursen tar du och din lärare tillsammans fram en individuell plan för dina studier. Du har möjlighet att vara med och påverka din utbildning även under kursens gång.

Utbildningen innehåller både klassrumsundervisning och egen studietid. Undervisning på plats och digitalt förekommer. - Individuell plan och coachning

Validering av kompetens och/eller utbildning - Språkträning i svenska och engelska  Arbetsmarknadsinformation

Möten med arbetsgivare

Nätverkande

Care of Folkbildning är en del av Studiefrämjandets arbete med att underlätta etablering för personer som är nya i Sverige.

Projektet startar under vårvintern 2023 och avslutas under hösten 2023.

Studietakt, startdatum och längd på kurserna varierar mellan olika orter. Vid kursstart tar läraren fram en individuell studieplan tillsammans med varje deltagare. Deltagare har goda möjligheter att påverka utformningen av kurserna efter egna förutsättningar och behov. 

Syftet är att varje deltagare ska ta steg mot sina mål för etablering i Sverige och på den svenska arbetsmarknaden. Genom Studiefrämjandet får deltagarna också ingångar till föreningsliv och civilsamhälle som är viktiga för en meningsfull fritid. 

Information om projektet och anmälan finns på en hemsida som vänder sig direkt till ukrainare.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden .

Care of Folkbildning är en satsning från Europeiska socialfonden som ska underlätta för personer på flykt från Ukraina att etablera sig i de europeiska länder där de befinner sig.

Läs mer i Folkbildningsrådets pressmeddelande https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/aktuellt/nyheter/2022/stora-satsningar-pa-folkbildning-med-flyktingar-fran-ukraina/

 i samarbete med Röda Korset Hus i Vänersborg. 

för mer information kontakt :

lara.mashrky@studieframjnadet.se

tel.0709716937.

 

Lara Mashrky Folkbildningsansvarig

Liknande kurser inom Ny i Sverige i Västra Götalands län