• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Art of Hosting - Kurshelg i medskapande ledarskap

Art of Hosting - Kurshelg i medskapande ledarskap

Behöver du verktyg för att facilitera dialog och svåra samtal, eller att jobba mer medskapande ledarskap och komplexa utmaningar i din organisation eller rörelse? Eller vill du bättra på din förmåga att ta uppdrag som processledare.


Plats: Studiefrämjandets Verksamhetshus, Falkgatan 7, Göteborg

Tid: 5-7 november (fred-sönd)
Fredag 13-20
Lördag 09-17
Söndag: 09-15


Kostnad: Cirkelledare och samverkansparter till Studiefrämjandet 1750kr
Övriga civilsamhällesaktörer 3000kr
Offentlig och privat sektor 4500kr
 


Om kursen:
Art of Hosting - harvesting conversations that matters - är ett internationellt community av duktiga facilitatorer och underlättare av komplicerade samtal och sammanhang, som samlar och utvecklar kreativa metoder för att hjälpa grupper navigera i konfliktfyllda eller komplexa frågor. Metoder som används i communities är t.ex. Open Space, World Café, Fish Bowl, mm.
 
Nu ges äntligen en AoH-kurs i Göteborg i Studiefrämjandets regi för att ge verktyg till föreningsaktiva,  ideella och professionella ledare, att växa i rollen att leda och underlätta.
 
Välkommen till en utbildning där du får möjlighet att utveckla
förhållningssätt och arbetsmetoder som hjälper dig kliva fram för att leda
dialog och medskapande processer.
 


Art of Hosting sätter frågorna i centrum.
Under utbildningen utgår vi från följande frågor:

 
● Hur kan vi skapa tillitsfulla möten som tillvaratar handlingskraften i gruppen?
● Hur kan vi använda kraften såväl i starkt engagemang som i motstånd och motsättningar för att skapa hållbara lösningar?
● Hur skapar vi utrymme att arbeta med komplexa utmaningar samtidigt som många av oss arbetar och verkar i organisationer som präglas begränsade resurser, ( av hierarkier och snäva uppdrag)?
● Hur kan jag kliva fram och bidra till en kultur av fördjupat lyssnande och dialog,
medskapande och innovation i mina sammanhang?
 
Som deltagare i utbildningen kommer du att:
● Vara med i en process som bygger grunden för gemensamma mål, djupt
engagemang, meningsfullhet och målmedveten handling.
● Fördjupa dig i hur motstånd och konflikter fungerar och hur de kan hanteras i en
grupp.
● Bli inbjuden att aktivt delta tillsammans med övriga deltagare. Utbildningen sker
genom lärande i praktisk handling.
● Få förståelse för hur man jobbar fram kraftfulla frågeformuleringar och hur man kan "skörda" resultaten av samtal och medskapande i grupp.
● Uppleva och lära hur man kan designa och leda samtal och processer med hjälp av tekniker som Cirkel, Open Space, World Café, Pro Action Café, Storytelling och Appreciative Inquiry.
● Uppleva och lära metodik för team-coachning där du presenterar ditt projekt eller idé som du jobbar med och i retur få tillgång till en hel grupps samlade kompetens och
erfarenheter.
 
 
Citat av deltagare vid tidigare utbildningar:
“Helt fantastiska dagar som helt skakade om. Synliggjorde vikten av delaktighet och att det är möjligt att genomföra. Jag fick både inspiration och konkreta verktyg att använda i mitt
fortsatta arbete.”
 
“En mycket bra utbildning, krävande och stimulerande”
 
“Det här är vår möjlighet att kunna hantera de komplexa situationer vi står inför i välfärden.Jag menar då inte enbart som någon slags skadereduktion, de här perspektiven och arbetssätten kan vitalisera, utveckla och förnya det som behöver förnyas i kommuner, landsting, regioner och myndigheter!!”
 
Vad är medskapande ledarskap?
Utbildning i Medskapande ledarskap bygger på “Art of Hosting
and Harvesting conversations that matter” (AoH), internationellt
etablerade verktyg som tar sin utgångspunkt i kunskap om komplexitet och innehåller tankemodeller, metoder och färdigheter som är aktuella i många typer av processer. I Sverige har det  fått spridning och tillämpas inom ett antal myndigheter, i samverkan mellan kommuner och civilsamhälle och i olika utvecklingsarbeten där delaktighet och deltagande, social mobilisering och innovation står i centrum.  . 
 
Målgrupp: Personer i  idéburna och privata och offentliga organisationer med intresse och behov av verktyg för att facilitera samtal och processer, personlig ledarutveckling och ökat medskapande i den egna organisationen eller i samverkan med andra.
 
Datum och tid: 5-7 november, 2021.
 
Utbildningen hålls på Studiefrämjandets verksamhetshus på Falkgatan 7 nära Redbergsplatsen i Göteborg.
Den startar fredag den 5 november kl 15.00 och avslutas söndag den 7 november kl 16.00
 
Viss del av utbildningen kommer äga rum på kvällstid.
 
 
 
Lunch eller middag och fika ingår i priset beroende på dagsschemat. K
 

Deltagaranmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Antalet platser är begränsade och “först till kvarn” gäller. Avanmälan senast 1 nov om inte pga sjukdom.
 
Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in arrangemanget vid för få anmälningar eller förändrade Coronarestriktioner.

 

Kontakt

Elinor Askmar
Folkbildningssamordnare
Göteborg
elinor.askmar@studieframjandet.se
073-885 41 71

Behöver du verktyg för att facilitera dialog och svåra samtal, eller att jobba mer medskapande ledarskap och komplexa utmaningar i din organisation eller rörelse? Eller vill du bättra på din förmåga att ta uppdrag som processledare.

Anmäl dig


Plats: Studiefrämjandets Verksamhetshus, Falkgatan 7, Göteborg

Tid: 5-7 november (fred-sönd)
Fredag 13-20
Lördag 09-17
Söndag: 09-15


Kostnad: Cirkelledare och samverkansparter till Studiefrämjandet 1750kr
Övriga civilsamhällesaktörer 3000kr
Offentlig och privat sektor 4500kr
 


Om kursen:
Art of Hosting - harvesting conversations that matters - är ett internationellt community av duktiga facilitatorer och underlättare av komplicerade samtal och sammanhang, som samlar och utvecklar kreativa metoder för att hjälpa grupper navigera i konfliktfyllda eller komplexa frågor. Metoder som används i communities är t.ex. Open Space, World Café, Fish Bowl, mm.
 
Nu ges äntligen en AoH-kurs i Göteborg i Studiefrämjandets regi för att ge verktyg till föreningsaktiva,  ideella och professionella ledare, att växa i rollen att leda och underlätta.
 
Välkommen till en utbildning där du får möjlighet att utveckla
förhållningssätt och arbetsmetoder som hjälper dig kliva fram för att leda
dialog och medskapande processer.
 


Art of Hosting sätter frågorna i centrum.
Under utbildningen utgår vi från följande frågor:

 
● Hur kan vi skapa tillitsfulla möten som tillvaratar handlingskraften i gruppen?
● Hur kan vi använda kraften såväl i starkt engagemang som i motstånd och motsättningar för att skapa hållbara lösningar?
● Hur skapar vi utrymme att arbeta med komplexa utmaningar samtidigt som många av oss arbetar och verkar i organisationer som präglas begränsade resurser, ( av hierarkier och snäva uppdrag)?
● Hur kan jag kliva fram och bidra till en kultur av fördjupat lyssnande och dialog,
medskapande och innovation i mina sammanhang?
 
Som deltagare i utbildningen kommer du att:
● Vara med i en process som bygger grunden för gemensamma mål, djupt
engagemang, meningsfullhet och målmedveten handling.
● Fördjupa dig i hur motstånd och konflikter fungerar och hur de kan hanteras i en
grupp.
● Bli inbjuden att aktivt delta tillsammans med övriga deltagare. Utbildningen sker
genom lärande i praktisk handling.
● Få förståelse för hur man jobbar fram kraftfulla frågeformuleringar och hur man kan "skörda" resultaten av samtal och medskapande i grupp.
● Uppleva och lära hur man kan designa och leda samtal och processer med hjälp av tekniker som Cirkel, Open Space, World Café, Pro Action Café, Storytelling och Appreciative Inquiry.
● Uppleva och lära metodik för team-coachning där du presenterar ditt projekt eller idé som du jobbar med och i retur få tillgång till en hel grupps samlade kompetens och
erfarenheter.
 
 
Citat av deltagare vid tidigare utbildningar:
“Helt fantastiska dagar som helt skakade om. Synliggjorde vikten av delaktighet och att det är möjligt att genomföra. Jag fick både inspiration och konkreta verktyg att använda i mitt
fortsatta arbete.”
 
“En mycket bra utbildning, krävande och stimulerande”
 
“Det här är vår möjlighet att kunna hantera de komplexa situationer vi står inför i välfärden.Jag menar då inte enbart som någon slags skadereduktion, de här perspektiven och arbetssätten kan vitalisera, utveckla och förnya det som behöver förnyas i kommuner, landsting, regioner och myndigheter!!”
 
Vad är medskapande ledarskap?
Utbildning i Medskapande ledarskap bygger på “Art of Hosting
and Harvesting conversations that matter” (AoH), internationellt
etablerade verktyg som tar sin utgångspunkt i kunskap om komplexitet och innehåller tankemodeller, metoder och färdigheter som är aktuella i många typer av processer. I Sverige har det  fått spridning och tillämpas inom ett antal myndigheter, i samverkan mellan kommuner och civilsamhälle och i olika utvecklingsarbeten där delaktighet och deltagande, social mobilisering och innovation står i centrum.  . 
 
Målgrupp: Personer i  idéburna och privata och offentliga organisationer med intresse och behov av verktyg för att facilitera samtal och processer, personlig ledarutveckling och ökat medskapande i den egna organisationen eller i samverkan med andra.
 
Datum och tid: 5-7 november, 2021.
 
Utbildningen hålls på Studiefrämjandets verksamhetshus på Falkgatan 7 nära Redbergsplatsen i Göteborg.
Den startar fredag den 5 november kl 15.00 och avslutas söndag den 7 november kl 16.00
 
Viss del av utbildningen kommer äga rum på kvällstid.
 
 
 
Lunch eller middag och fika ingår i priset beroende på dagsschemat. K
 

Deltagaranmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Antalet platser är begränsade och “först till kvarn” gäller. Avanmälan senast 1 nov om inte pga sjukdom.
 
Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in arrangemanget vid för få anmälningar eller förändrade Coronarestriktioner.

 

Elinor Askmar Folkbildningssamordnare

Liknande kurser inom Starta en förening i Västra Götalands län