• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Tomas Andersson: Bohusläns historia - från 1658 till nutid

Kvinnor i samtal

Tomas Andersson: Bohusläns historia - från 1658 till nutid

Bohuslän skakas om i grunden när det erövras av den svenska stormakten genom freden i Roskilde år 1658. Bohuslänningarna får vänja sig vid att maktens röst kommer från ett annat håll. Svåra tider väntar och det dröjer länge innan stöveltrampet genom landskapet upphör.

Innehåll

Med avstamp i freden i Roskilde 1658 rullas Bohusläns historia upp fram till idag. Svenskarnas ambition att så snabbt som möjligt göra ”norrmännen” till lydiga undersåtar gick genom kyrkan. Svenska präster skickades in och svenska talades från predikstolen. Med Margareta Huitfeldt i spetsen försökte den bohuslänska adeln, som vid tiden knappt utgjordes av tio personer, få behålla sina tidigare privilegier. 

1700-talet inleddes med krig och elände. Fisket var dåligt. Genom landskapet tågade karolinerna, vid två tillfällen, norrut mot Norge. Det svenska stormaktens dödsryckning utspelades i Bohuslän. Frihetstiden, som först utropades på Torget i Uddevalla, innebar inledningsvis ingen lindring. Carl von Linné och hans lärjunge Pehr Kalm reser genom ett utarmat Bohuslän på 1700-talet.

Det stora sillfisket under andra hälften av 1700-talet får livet i kustbandet att blomstra. Med 1800-talet kommer ett uppsving för både sjöfarten och badturismen. Ångbåtar trafikerar kuststräckorna, nya samhällen växer fram. Landskapet är i ständig förvandling.

Medverkande

Tomas Andersson, Fil. Mag. i arkeologi och historia vid Göteborgs och Lunds universitet. Han har utgivit ett femtontal böcker, varav två om Göteborgs historia och två om Bohusläns historia. Han är utbildad arkeolog och historiker och arbetade åtta fältsäsonger för Riksantikvarieämbetet som fornminnesinventerare.

Tomas besökte Clios vänner 2021 med Bohusläns Historia – från järnåldern till 1658 och 2023 med Göteborgs historia – från grundandet till napoleonkrigen. 2024 var Tomas guide på vår Historiska resa till Göteborg.

Målgrupp

Den här föreläsningen riktar sig till alla som är intresserade av historia.

Pris och anmälan

Besökare betalar 120 kr i kassan, medlemmar i Clios Vänner betalar 70 kr. Läs mer om hur du blir medlem i föreningen genom att klicka här. Kassorna är öppna från kl. 17.30 under föreläsningsdagen.

Ingen anmälan behövs. Vill du vara säker på att få plats kan du i förväg reservera biljetter fram till kl. 15:00 på föreläsningsdagen genom ett mejl till bokaclioplats@gmail.com. Biljetterna hämtas och betalas sedan i våra kassor senast kl. 18:45 på föreläsningsdagen. Det går också att köpa biljett genom tickster.com. På biljettpriset tillkommer då en serviceavgift på 10 kr per biljett.

Medarrangör

Clios vänner i Trollhättan är en av landets största historiska föreningar när det gäller publik och medlemstal. De erbjuder medlemmar och övrig publik historiska föreläsningar av hög kvalitet med kunniga och spännande föreläsare. Ämnena har sträckt sig över alla tidsepoker med en strävan efter att sätta in dem i aktuellt tidsperspektiv. Läs mer om föreningen genom att klicka här !

Hållbart arrangemang

Arrangemanget är lagt i nära anslutning till kollektivtrafik. Då lokalen är relativt centralt belägen passar det också bra att gå eller cykla för de som bor i Trollhättan. För de som behöver ta bilen uppmuntrar vi till samåkande till och från mötesplatsen.

Kontaktinformation

Kontakta Clios Vänner för mer ingående frågor föreläsningen:
 cliosvanner@telia.com

 

#fyrbodalht2024

Kontakt

Isabelle Gustafsson
Verksamhetsutvecklare
Trollhättan
isabelle.gustafsson@studieframjandet.se
070-971 68 46

Bohuslän skakas om i grunden när det erövras av den svenska stormakten genom freden i Roskilde år 1658. Bohuslänningarna får vänja sig vid att maktens röst kommer från ett annat håll. Svåra tider väntar och det dröjer länge innan stöveltrampet genom landskapet upphör.

Innehåll

Med avstamp i freden i Roskilde 1658 rullas Bohusläns historia upp fram till idag. Svenskarnas ambition att så snabbt som möjligt göra ”norrmännen” till lydiga undersåtar gick genom kyrkan. Svenska präster skickades in och svenska talades från predikstolen. Med Margareta Huitfeldt i spetsen försökte den bohuslänska adeln, som vid tiden knappt utgjordes av tio personer, få behålla sina tidigare privilegier. 

1700-talet inleddes med krig och elände. Fisket var dåligt. Genom landskapet tågade karolinerna, vid två tillfällen, norrut mot Norge. Det svenska stormaktens dödsryckning utspelades i Bohuslän. Frihetstiden, som först utropades på Torget i Uddevalla, innebar inledningsvis ingen lindring. Carl von Linné och hans lärjunge Pehr Kalm reser genom ett utarmat Bohuslän på 1700-talet.

Det stora sillfisket under andra hälften av 1700-talet får livet i kustbandet att blomstra. Med 1800-talet kommer ett uppsving för både sjöfarten och badturismen. Ångbåtar trafikerar kuststräckorna, nya samhällen växer fram. Landskapet är i ständig förvandling.

Medverkande

Tomas Andersson, Fil. Mag. i arkeologi och historia vid Göteborgs och Lunds universitet. Han har utgivit ett femtontal böcker, varav två om Göteborgs historia och två om Bohusläns historia. Han är utbildad arkeolog och historiker och arbetade åtta fältsäsonger för Riksantikvarieämbetet som fornminnesinventerare.

Tomas besökte Clios vänner 2021 med Bohusläns Historia – från järnåldern till 1658 och 2023 med Göteborgs historia – från grundandet till napoleonkrigen. 2024 var Tomas guide på vår Historiska resa till Göteborg.

Målgrupp

Den här föreläsningen riktar sig till alla som är intresserade av historia.

Pris och anmälan

Besökare betalar 120 kr i kassan, medlemmar i Clios Vänner betalar 70 kr. Läs mer om hur du blir medlem i föreningen genom att klicka här. Kassorna är öppna från kl. 17.30 under föreläsningsdagen.

Ingen anmälan behövs. Vill du vara säker på att få plats kan du i förväg reservera biljetter fram till kl. 15:00 på föreläsningsdagen genom ett mejl till bokaclioplats@gmail.com. Biljetterna hämtas och betalas sedan i våra kassor senast kl. 18:45 på föreläsningsdagen. Det går också att köpa biljett genom tickster.com. På biljettpriset tillkommer då en serviceavgift på 10 kr per biljett.

Medarrangör

Clios vänner i Trollhättan är en av landets största historiska föreningar när det gäller publik och medlemstal. De erbjuder medlemmar och övrig publik historiska föreläsningar av hög kvalitet med kunniga och spännande föreläsare. Ämnena har sträckt sig över alla tidsepoker med en strävan efter att sätta in dem i aktuellt tidsperspektiv. Läs mer om föreningen genom att klicka här !

Hållbart arrangemang

Arrangemanget är lagt i nära anslutning till kollektivtrafik. Då lokalen är relativt centralt belägen passar det också bra att gå eller cykla för de som bor i Trollhättan. För de som behöver ta bilen uppmuntrar vi till samåkande till och från mötesplatsen.

Kontaktinformation

Kontakta Clios Vänner för mer ingående frågor föreläsningen:
 cliosvanner@telia.com

 

#fyrbodalht2024

Kontakt

Isabelle Gustafsson
Isabelle Gustafsson Verksamhetsutvecklare

Liknande kurser inom Upptäck, forska & fundera i Västra Götalands län