• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Webinarium om vätgas - vilken roll kan den spela i framtidens energisystem?

Humla vid blomma

Webinarium om vätgas - vilken roll kan den spela i framtidens energisystem?

Under många år har det pratats om Vätgas som en viktig nyckel som komponent i energisystemet och som drivmedel. Dock har det ofta stannat på idéstadiet och inte riktigt varit konkurrenskraftigt och praktiskt tillämpbart. Men nu börjar vätgasen användas i lite större skala.

I projektet (H)elsäker landsbygd - undersöker man hur vätgas kan bli en del av en resilient landsbygt. Projektet är beviljat av Vinnova  och syftet är att skapa en resilient landsbygd, ett bidrag till klimatomställningen och nya möjligheter för den lokala ekonomin. Målet är att skapa och testa en modell för landsbygder som komplement till den ordinarie krisberedskapen med en energilösning som bidrar till omställningen mot ett fossilfritt samhälle. I kristider kan denna energilösning bidra till att landsbygden blir hållbar. Mette Adolfsson berättar om projektet under webinariet. 

Webinarium är en del av Hela Sverige ska leva serie med teman som bygger på Agenda 2030, för att synliggöra hur morgondagens hållbara lösningar ser ut, och hur vi kan implementera dem. 

Länken till webinariet skickas ut till dem som anmält sig. 

Moderator: Elinor Askmar, Studiefrämjandet. 

Samarbetsarrangemang mellan Hela Sverige ska leva och Studiefrämjandet. 

Kontakt

Elinor Askmar
Verksamhetsutvecklare
Göteborg
elinor.askmar@studieframjandet.se
073-885 41 71

Under många år har det pratats om Vätgas som en viktig nyckel som komponent i energisystemet och som drivmedel. Dock har det ofta stannat på idéstadiet och inte riktigt varit konkurrenskraftigt och praktiskt tillämpbart. Men nu börjar vätgasen användas i lite större skala.

Anmäl dig

I projektet (H)elsäker landsbygd - undersöker man hur vätgas kan bli en del av en resilient landsbygt. Projektet är beviljat av Vinnova  och syftet är att skapa en resilient landsbygd, ett bidrag till klimatomställningen och nya möjligheter för den lokala ekonomin. Målet är att skapa och testa en modell för landsbygder som komplement till den ordinarie krisberedskapen med en energilösning som bidrar till omställningen mot ett fossilfritt samhälle. I kristider kan denna energilösning bidra till att landsbygden blir hållbar. Mette Adolfsson berättar om projektet under webinariet. 

Webinarium är en del av Hela Sverige ska leva serie med teman som bygger på Agenda 2030, för att synliggöra hur morgondagens hållbara lösningar ser ut, och hur vi kan implementera dem. 

Länken till webinariet skickas ut till dem som anmält sig. 

Moderator: Elinor Askmar, Studiefrämjandet. 

Samarbetsarrangemang mellan Hela Sverige ska leva och Studiefrämjandet. 

Elinor Askmar Verksamhetsutvecklare

Liknande kurser inom Samhälle & hållbar utveckling i Västra Götalands län