• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Vilka belägg finns för att det funkar? – vad innebär evidens? distans

Vilka belägg finns för att det funkar? – vad innebär evidens? distans

Att olika insatser skall vara evidensbaserade har blivit alltmer omtalat de senaste åren. Vid seminariet pratar vi om vad innebär evidens och varför har det blivit allt viktigare? Vi beskriver också exempel på vanligt förekommande insatser med stark, svag och okänd evidens.

Medverkande: Nils Stenström och Mats Ewertzon. Båda är ledamöter i styrelsen för Socialpsykiatriskt Forum. Nils arbetar vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Mats vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Vi berör är hur man värderar om en insats är effektiv och om det räcker med att värdera effekten. Vi kommer också diskutera tänkbara för- och nackdelar med evidens. Vi bjuder in deltagare till dialog för att ställa frågor och med möjlighet till erfarenhetsutbyte.    

Socialpsykiatriskt forum i samarbete med Studiefrämjandet Fyrbodal och Utbildningscenter Väst med stöd av Västra Götalandsregionen anordnar en kostnadsfri webbinarieserie under hösten 2020 och våren 2021.

 

 

 

Kontakt

Cecilia Wahlgren
Kvalitets och verksamhetsutvecklare
Vänersborg
cecilia.wahlgren@studieframjandet.se
0521-121 22

Att olika insatser skall vara evidensbaserade har blivit alltmer omtalat de senaste åren. Vid seminariet pratar vi om vad innebär evidens och varför har det blivit allt viktigare? Vi beskriver också exempel på vanligt förekommande insatser med stark, svag och okänd evidens.

Anmäl dig

Medverkande: Nils Stenström och Mats Ewertzon. Båda är ledamöter i styrelsen för Socialpsykiatriskt Forum. Nils arbetar vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Mats vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Vi berör är hur man värderar om en insats är effektiv och om det räcker med att värdera effekten. Vi kommer också diskutera tänkbara för- och nackdelar med evidens. Vi bjuder in deltagare till dialog för att ställa frågor och med möjlighet till erfarenhetsutbyte.    

Socialpsykiatriskt forum i samarbete med Studiefrämjandet Fyrbodal och Utbildningscenter Väst med stöd av Västra Götalandsregionen anordnar en kostnadsfri webbinarieserie under hösten 2020 och våren 2021.

 

 

 

Cecilia Wahlgren Kvalitets och verksamhetsutvecklare

Liknande kurser inom Hälsa för kropp & själ i Västra Götalands län