• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Fortbildning för fisketillsyningspersoner på distans

Fortbildning för fisketillsyningspersoner på distans

Är du fisketillsyningsperson och bor i Jämtland eller Västernorrland? Ta då chansen att gå vår fortbildning för att lära dig om den nya föreskrift som Havs- och vattenmyndigheten beslutat om. Fortbildningen är en förutsättning för att du ska kunna förnya ditt förordnande.

Havs och Vattenmyndigheten beslutade under våren 2018 om en ny föreskrift för fisketillsynspersoner. Den nya förskriften innebär bland annat förändringar av förordnandet. Du som har ett förordnande idag, behöver går fortbildningskursen för att kunna förnya och behålla ditt förordnande.

Vad innebär den nya föreskriften

Enligt de nya föreskrifterna ges den sökande, som redan har en grundutbildning, ett förordnande på 6 år i stället för som tidigare 3 år. En förutsättning för detta är att man genomgått fortbildningen före 2022-06-30. Efter 6 år krävs sedan en fortbildning för att den sökande skall erhålla ett nytt förordnande på 6 år och detta upprepas därefter vart 6:e år.

För att klara en övergångsperiod till de nya bestämmelserna erbjuder Studiefrämjandet tillsammans med Länsstyrelsen, fortbildningen som en distanskurs.

Har du gått en grundutbildning tidigare och har kvar ditt utbildningsbevis kan du tillsammans med ditt nya utbildningsbevis från fortutbildningen söka ett nytt förordnade. 

Kursens innehåll

 • Fiskevård
 • Invasiva arter
 • Bemötande
  Yrkesetik
 • Fisketillsyn i praktiken

Denna kurs kommer att genomföras på distans, via Microsoft Teams.

Observera att kursen enbart gäller fisketillsyn i Jämtland och Västernorrland.

Anmälningar tas emot fortlöpande och kurser startas allt eftersom vi har fulla grupper, så startdatum kan komma att ändras. 

Kontakta oss om du har några funderingar.

Välkommen!

 

Kontakt

Erik Nordenmark
Verksamhetsutvecklare
erik.nordenmark@studieframjandet.se
0708827961

Är du fisketillsyningsperson och bor i Jämtland eller Västernorrland? Ta då chansen att gå vår fortbildning för att lära dig om den nya föreskrift som Havs- och vattenmyndigheten beslutat om. Fortbildningen är en förutsättning för att du ska kunna förnya ditt förordnande.

Anmäl dig

Havs och Vattenmyndigheten beslutade under våren 2018 om en ny föreskrift för fisketillsynspersoner. Den nya förskriften innebär bland annat förändringar av förordnandet. Du som har ett förordnande idag, behöver går fortbildningskursen för att kunna förnya och behålla ditt förordnande.

Vad innebär den nya föreskriften

Enligt de nya föreskrifterna ges den sökande, som redan har en grundutbildning, ett förordnande på 6 år i stället för som tidigare 3 år. En förutsättning för detta är att man genomgått fortbildningen före 2022-06-30. Efter 6 år krävs sedan en fortbildning för att den sökande skall erhålla ett nytt förordnande på 6 år och detta upprepas därefter vart 6:e år.

För att klara en övergångsperiod till de nya bestämmelserna erbjuder Studiefrämjandet tillsammans med Länsstyrelsen, fortbildningen som en distanskurs.

Har du gått en grundutbildning tidigare och har kvar ditt utbildningsbevis kan du tillsammans med ditt nya utbildningsbevis från fortutbildningen söka ett nytt förordnade. 

Kursens innehåll

 • Fiskevård
 • Invasiva arter
 • Bemötande
  Yrkesetik
 • Fisketillsyn i praktiken

Denna kurs kommer att genomföras på distans, via Microsoft Teams.

Observera att kursen enbart gäller fisketillsyn i Jämtland och Västernorrland.

Anmälningar tas emot fortlöpande och kurser startas allt eftersom vi har fulla grupper, så startdatum kan komma att ändras. 

Kontakta oss om du har några funderingar.

Välkommen!

 

Erik Nordenmark Verksamhetsutvecklare

Liknande kurser inom Fisketillsyn i Västernorrlands län