• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Årsmöte 2024 för Studiefrämjandet Västerbotten

Kallelse till årsmöte 2024 för Studiefrämjandet Västerbotten

Vi hälsar ombud från våra medlemsorganisationer varmt välkomna till årsmöte för Studiefrämjandet Västerbotten, avdelning med distriktsfunktion.

ÅrsmötesinbjudanVästerbotten2024.pdf

Datum: Onsdag den 24 april 2024

Tid: Klockan 18.00

Plats: Kulturhuset Klossen i Umeå, Ekonomstråket 6 (och digitalt via Teams).

Program: Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar. För ombud som deltar digitalt kommer möteslänken skickas ut via e-mail.

Anmälan: Senast 10 april till receptionen i Umeå på telefon 090-13 57 00 eller e-post umea@studieframjandet.se 

Utdrag ur årsmötesprotokoll för Studiefrämjandet Västerbotten 2022 i enlighet med §7, stadgar för Studiefrämjandets avdelning: ”Mötet beslutar att i enlighet med stadgarna fastställa antalet ombud från lokala medlemsorganisationer till 3 och från distriktsorganisationer till 1.” Röstberättigade ombud ska kunna styrka sin behörighet och identitet.

Motioner: Motionsrätt har avdelningens medlemmar. Motion ska vara avdelningsstyrelsen tillhanda senast 1:a mars och skickas in via e-post till: umea@studieframjandet.se

Vid praktiska frågor inför mötet, kontakta Luka Anic via e-mail luka.anic@studieframjandet.se eller telefon 073-903 98 20.

Varmt välkomna!

För styrelsen Studiefrämjandet Västerbotten

Liecelott Omma

Ordförande

 • Text: Gerda Berglund
 • Senast ändrad: 17 januari 2024
 • Publiceringsdatum: 17 januari 2024