• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Föräldraskap genom adoption

Barn i regnkläder

Föräldraskap genom adoption

Vill ni adoptera? Då finns det möjlighet att gå föräldrautbildning via oss.

Föräldraskap genom adoption

Obligatorisk föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar. Kursen genomförs enligt MFoF:s (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsfrågor)krav.

Den 1 januari 2005 kom den nya lagen om obligatorisk föräldrautbildning inför adoption. Denna föräldrautbildning kommer att genomföras enligt de riktlinjer som fastställts av Mfof (myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd).

 Den 1 januari 2020 trädde ytterligare en ny lag i kraft: Barnkonventionen blir svensk lag vilket kommer synliggöra barnets rättigheter mer och skapar en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.

Målet med utbildningen är att föräldrarna skall vara så väl förberedda och så väl informerade som möjligt inför tilltänkt adoption av barn från annat land än Sverige.

Föräldrarna får kunskap om adoptivbarns särskilda behov och om hur en adoption praktiskt går till. Föräldrarna ska veta hur och var de kan få stöd om det behövs.

Utbildningen skall ge en realistisk bild av vad adoption och adoptionsprocessen innebär.   

Delarna som kommer att tas upp är följande:

*internationell adoption 

*barns utveckling

*barnen

*att bilda familj

*att möta barnet

*den första tiden tillsammans

*att vara en adoptivfamilj

Utbildningen kommer att vara förlagd under två helger 
30 november-1 december samt 14-15 december 2024. 
Utbildningen kommer att ske på distans via Zoom. Priset gäller per person.

Efter genomförd utbildningen utfärdas intyg. Det ligger till grund för den fortsatta adoptionsprocessen.

#adoptionvasterbotten

Kontakt

Linda Holmström
Verksamhetsutvecklare allmänna kurser, djur, natur & miljö
Umeå
linda.holmstrom@studieframjandet.se
090-70 68 10

Vill ni adoptera? Då finns det möjlighet att gå föräldrautbildning via oss.

Anmäl dig

Föräldraskap genom adoption

Obligatorisk föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar. Kursen genomförs enligt MFoF:s (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsfrågor)krav.

Den 1 januari 2005 kom den nya lagen om obligatorisk föräldrautbildning inför adoption. Denna föräldrautbildning kommer att genomföras enligt de riktlinjer som fastställts av Mfof (myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd).

 Den 1 januari 2020 trädde ytterligare en ny lag i kraft: Barnkonventionen blir svensk lag vilket kommer synliggöra barnets rättigheter mer och skapar en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.

Målet med utbildningen är att föräldrarna skall vara så väl förberedda och så väl informerade som möjligt inför tilltänkt adoption av barn från annat land än Sverige.

Föräldrarna får kunskap om adoptivbarns särskilda behov och om hur en adoption praktiskt går till. Föräldrarna ska veta hur och var de kan få stöd om det behövs.

Utbildningen skall ge en realistisk bild av vad adoption och adoptionsprocessen innebär.   

Delarna som kommer att tas upp är följande:

*internationell adoption 

*barns utveckling

*barnen

*att bilda familj

*att möta barnet

*den första tiden tillsammans

*att vara en adoptivfamilj

Utbildningen kommer att vara förlagd under två helger 
30 november-1 december samt 14-15 december 2024. 
Utbildningen kommer att ske på distans via Zoom. Priset gäller per person.

Efter genomförd utbildningen utfärdas intyg. Det ligger till grund för den fortsatta adoptionsprocessen.

#adoptionvasterbotten

Kontakt

Personalbilder
Linda Holmström Verksamhetsutvecklare allmänna kurser, djur, natur & miljö

Liknande kurser inom Adoption i Västerbottens län