• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Föräldrautbildning inför adoption

Vill ni adoptera? Då finns det möjlighet att gå föräldrautbildning via oss.

Föräldrautbildning inför adoption

Obligatorisk föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar. Kursen genomförs enligt MFoF:s (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsfrågor)och Socialstyrelsens krav.

Den 1 januari 2005 kom den nya lagen om obligatorisk föräldrautbildning inför adoption. Denna föräldrautbildning kommer att genomföras enligt de riktlinjer som fastställts av Mfof (myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) och som Socialstyrelsen ansvarar för.

 Den 1 januari 2020 träder ytterligare en ny lag i kraft: Barnkonventionen blir svensk lag vilket kommer synliggöra barnets rättigheter mer och skapar en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.

Målet med utbildningen är att föräldrarna skall vara så väl förberedda och så väl informerade som möjligt inför tilltänkt adoption av barn från annat land än Sverige.

Föräldrarna får kunskap om adoptivbarns särskilda behov och om hur en adoption praktiskt går till. Föräldrarna ska veta hur och var de kan få stöd om det behövs.

Utbildningen skall ge en realistisk bild av vad adoption och adoptionsprocessen innebär.   

Delarna som kommer att tas upp är följande:

*internationell adoption 

*barns utveckling

*barnen

*att bilda familj

*att möta barnet

*den första tiden tillsammans

*att vara en adoptivfamilj

Utbildningen kommer att vara förlagd under två helger 6-7 November samt 20-21 November 2021. Utbildningen kommer att ske på distans via Zoom. 

Efter genomförd utbildningen utfärdas intyg. Det ligger till grund för den fortsatta adoptionsprocessen.

Vill ni adoptera? Då finns det möjlighet att gå föräldrautbildning via oss.

Anmäl dig

Föräldrautbildning inför adoption

Obligatorisk föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar. Kursen genomförs enligt MFoF:s (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsfrågor)och Socialstyrelsens krav.

Den 1 januari 2005 kom den nya lagen om obligatorisk föräldrautbildning inför adoption. Denna föräldrautbildning kommer att genomföras enligt de riktlinjer som fastställts av Mfof (myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) och som Socialstyrelsen ansvarar för.

 Den 1 januari 2020 träder ytterligare en ny lag i kraft: Barnkonventionen blir svensk lag vilket kommer synliggöra barnets rättigheter mer och skapar en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.

Målet med utbildningen är att föräldrarna skall vara så väl förberedda och så väl informerade som möjligt inför tilltänkt adoption av barn från annat land än Sverige.

Föräldrarna får kunskap om adoptivbarns särskilda behov och om hur en adoption praktiskt går till. Föräldrarna ska veta hur och var de kan få stöd om det behövs.

Utbildningen skall ge en realistisk bild av vad adoption och adoptionsprocessen innebär.   

Delarna som kommer att tas upp är följande:

*internationell adoption 

*barns utveckling

*barnen

*att bilda familj

*att möta barnet

*den första tiden tillsammans

*att vara en adoptivfamilj

Utbildningen kommer att vara förlagd under två helger 6-7 November samt 20-21 November 2021. Utbildningen kommer att ske på distans via Zoom. 

Efter genomförd utbildningen utfärdas intyg. Det ligger till grund för den fortsatta adoptionsprocessen.

Liknande kurser inom Adoption i Västerbottens län