• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Roller i förändring

Med hjälp av psykodrama undersöka och förstå våra roller. Arbetet syftar till hitta nya förhållningssätt och bryta invanda, stelnade mönster. Mönster som tidigare fungerade bra, men som inte längre fungerar. Psykodramascenen är vårt laboratorium där vi utforskar roller och situationer och provar nya förhållningssätt.

Världen omkring oss förändras ständigt

Vi ingår i olika system där våra relationer och vår roll i den grupp vi befinner oss påverkas, antingen det är vår familj, vår arbetsplats eller samhället i stort. Ibland klarar våra roller att hantera förändringen men ibland gör de inte det. De skapades för en helt annan verklighet och är inte alls anpassade för den nya situationen utan måste förändras eller förkastas.

Grundläggande i psykodrama är idén att de roller vi har lärt oss genom livet har formats i samspel med andra.

Både i relation till andra människor och i relation till den miljö vi befinner oss. JL Moreno som skapade psykodrama menade att rollerna tillsammans utgjorde vårt själv.

Under kvällsseminarierna kommer vi att med hjälp av psykodrama undersöka och förstå våra roller.

Arbetet syftar till att hitta nya förhållningssätt och bryta invanda, stelnade mönster. Mönster som tidigare fungerade bra, men som inte längre fungerar.

Psykodramascenen är vårt laboratorium där vi kan utforska roller och situationer och prova nya förhållningssätt. Allt är möjligt att prova utan att det får de konsekvenser det skulle ha fått i den verkliga världen. 

Anmälan sker via föreningen Svenska Morenoinstitutets hemsida
https://svenskamorenoinstitutet.se/event/roller-i-forandring/2021-09-27/

Kontaktinformation till föreningen
Urban Norlander
0707-548803
info@svenskamorenoinstitutet.se

 

Kontakt

Maria Coldén
Medarbetare
Kristinehamn
maria.colden@studieframjandet.se
0550-184 35

Med hjälp av psykodrama undersöka och förstå våra roller. Arbetet syftar till hitta nya förhållningssätt och bryta invanda, stelnade mönster. Mönster som tidigare fungerade bra, men som inte längre fungerar. Psykodramascenen är vårt laboratorium där vi utforskar roller och situationer och provar nya förhållningssätt.

Världen omkring oss förändras ständigt

Vi ingår i olika system där våra relationer och vår roll i den grupp vi befinner oss påverkas, antingen det är vår familj, vår arbetsplats eller samhället i stort. Ibland klarar våra roller att hantera förändringen men ibland gör de inte det. De skapades för en helt annan verklighet och är inte alls anpassade för den nya situationen utan måste förändras eller förkastas.

Grundläggande i psykodrama är idén att de roller vi har lärt oss genom livet har formats i samspel med andra.

Både i relation till andra människor och i relation till den miljö vi befinner oss. JL Moreno som skapade psykodrama menade att rollerna tillsammans utgjorde vårt själv.

Under kvällsseminarierna kommer vi att med hjälp av psykodrama undersöka och förstå våra roller.

Arbetet syftar till att hitta nya förhållningssätt och bryta invanda, stelnade mönster. Mönster som tidigare fungerade bra, men som inte längre fungerar.

Psykodramascenen är vårt laboratorium där vi kan utforska roller och situationer och prova nya förhållningssätt. Allt är möjligt att prova utan att det får de konsekvenser det skulle ha fått i den verkliga världen. 

Anmälan sker via föreningen Svenska Morenoinstitutets hemsida
https://svenskamorenoinstitutet.se/event/roller-i-forandring/2021-09-27/

Kontaktinformation till föreningen
Urban Norlander
0707-548803
info@svenskamorenoinstitutet.se

 

Maria Coldén Medarbetare

Liknande kurser inom Teater & scenkonst i Värmlands län