• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Föräldrautbildning inför adoption

Studiefrämjandet anordnar obligatorisk föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar.

Information om föräldrautbildning

Den 1 januari 2005 kom lagen om obligatorisk föräldrautbildning inför adoption.

Föräldrautbildningen är densamma oavsett vem som arrangerar den.
Den kommer att genomföras enligt de riktlinjer som fastställts av MFoF och du hämtar själv materialet från deras hemsida: 

MFoF:s hemsida:
https://mfof.se/

Utbildningsmaterial:
https://www.mfof.se/download/18.a830d416fee1c2549759a5/1582791241296/MFoF_F%C3%B6r%C3%A4ldraskap%20genom%20adoption.pdf

Målet med utbildningen är att föräldrarna skall vara så väl förberedda och så väl informerade som möjligt inför tilltänkt adoption av barn från annat land än Sverige. Föräldrarna får kunskap om adoptivbarns särskilda behov och om hur en adoption praktiskt går till. Föräldrarna ska veta hur och var de kan få stöd om det behövs.

Utbildningen skall ge en realistisk bild av vad adoption och adoptionsprocessen innebär.

Efter genomförd utbildningen utfärdas intyg. Det ligger till grund för den fortsatta adoptionsprocessen.

Utbildningarna genomförs av ledare som själva har erfarenhet av adoptioner.

Plats

Studiefrämjandet, Verkstadsgatan 1, Karlstad

Ledare

Björn Johansson

Förutsättningar för kursstart

För att kursen ska kunna starta behöver vi ha fått ett specifikt antal anmälningar/deltagare.

Vi behöver också invänta vilka rekommendationer Folkhälsomyndigheten går ut med kring Covid19.
Skulle det vara så att det inte går att genomföra denna utbildning fysiskt, kommer vi att genomföra utbildningen digitalt via plattformen Zoom.

Datum för utbildningen om kursen genomförs fysiskt

lördag den 16 oktober, söndag den 17 oktober och 
lördag den 30 oktober, söndag den 31 oktober

Datum för utbildningen om kursen genomförs digitalt

7 tisdagar 18.00-21.00, med start 12 oktober
Genomförs kursen digitalt - får ni mer information innan kursstart.

Pris

En utbildning om 21 klocktimmar kostar 2175 kr/deltagare.
Av denna summa kan det eventuellt utgå ersättning från din hemkommun. Kontakta familjerätten i din kommun.

Information om anmälan

Anmälan ska ske senast 5 oktober.

Obs! Närvaroplikt för båda föräldrarna för godkänt intyg

Obs 2! Du måste även kontakta din kommunala handläggare för att meddela att du anmält dig till denna utbildning.

Kontaktinformation

Maria Coldén, se kontaktuppgifter nedan.

Välkommen med er anmälan!

Kontakt

Maria Coldén
Medarbetare
Kristinehamn
maria.colden@studieframjandet.se
0550-184 35

Studiefrämjandet anordnar obligatorisk föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar.

Anmäl dig

Information om föräldrautbildning

Den 1 januari 2005 kom lagen om obligatorisk föräldrautbildning inför adoption.

Föräldrautbildningen är densamma oavsett vem som arrangerar den.
Den kommer att genomföras enligt de riktlinjer som fastställts av MFoF och du hämtar själv materialet från deras hemsida: 

MFoF:s hemsida:
https://mfof.se/

Utbildningsmaterial:
https://www.mfof.se/download/18.a830d416fee1c2549759a5/1582791241296/MFoF_F%C3%B6r%C3%A4ldraskap%20genom%20adoption.pdf

Målet med utbildningen är att föräldrarna skall vara så väl förberedda och så väl informerade som möjligt inför tilltänkt adoption av barn från annat land än Sverige. Föräldrarna får kunskap om adoptivbarns särskilda behov och om hur en adoption praktiskt går till. Föräldrarna ska veta hur och var de kan få stöd om det behövs.

Utbildningen skall ge en realistisk bild av vad adoption och adoptionsprocessen innebär.

Efter genomförd utbildningen utfärdas intyg. Det ligger till grund för den fortsatta adoptionsprocessen.

Utbildningarna genomförs av ledare som själva har erfarenhet av adoptioner.

Plats

Studiefrämjandet, Verkstadsgatan 1, Karlstad

Ledare

Björn Johansson

Förutsättningar för kursstart

För att kursen ska kunna starta behöver vi ha fått ett specifikt antal anmälningar/deltagare.

Vi behöver också invänta vilka rekommendationer Folkhälsomyndigheten går ut med kring Covid19.
Skulle det vara så att det inte går att genomföra denna utbildning fysiskt, kommer vi att genomföra utbildningen digitalt via plattformen Zoom.

Datum för utbildningen om kursen genomförs fysiskt

lördag den 16 oktober, söndag den 17 oktober och 
lördag den 30 oktober, söndag den 31 oktober

Datum för utbildningen om kursen genomförs digitalt

7 tisdagar 18.00-21.00, med start 12 oktober
Genomförs kursen digitalt - får ni mer information innan kursstart.

Pris

En utbildning om 21 klocktimmar kostar 2175 kr/deltagare.
Av denna summa kan det eventuellt utgå ersättning från din hemkommun. Kontakta familjerätten i din kommun.

Information om anmälan

Anmälan ska ske senast 5 oktober.

Obs! Närvaroplikt för båda föräldrarna för godkänt intyg

Obs 2! Du måste även kontakta din kommunala handläggare för att meddela att du anmält dig till denna utbildning.

Kontaktinformation

Maria Coldén, se kontaktuppgifter nedan.

Välkommen med er anmälan!

Maria Coldén Medarbetare

Liknande kurser inom Adoption i Värmlands län