• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Spontanitet - kreativitet

Att hantera svåra situationer i livet genom att öka sin spontanitet och kreativitet

Fastnar du ibland i mönster, känner dig låst och får svårt att hantera vissa situationer? I så fall är du inte ensam. Vi har alla våra “hang ups” och svårigheter. Ibland består de av invanda mönster som inte längre passar för den situation vi befinner oss i och ibland aktiverar en situation gamla minnen som blockerar oss och gör oss oförmögna att handla. 

Moreno som skapade psykodrama menade att vi i de situationerna har bristande spontanitet. Han definierade spontanitet som förmågan att handla adekvat i en ny situation och på ett nytt sätt i en gammal. Morenos spontanitetsbegrepp ska inte förväxlas med impulsivitet som han menade saknade riktning och ändamål. Istället är det vår förmåga att tänka utanför boxen, bryta mönster och se världen ur nya perspektiv vi behöver träna. 

Den träningen kommer vi att göra på psykodramascenen. Den är vårt laboratorium under helgen och där kan vi under trygga förhållanden experimentera och undersöka situationer som vi tycker är svåra och att hitta nya sätt att hantera dem.

Seminariet är upplevelsebaserat. Vi börjar med att ge en introduktion till psykodrama och arbetar sedan med de frågeställningar och situationer som du som deltagare har och som dyker upp i arbetet.

kostnad:
2200 kr +moms när arbetsgivare eller firma betalar
2200 kr inkl. moms för den som betalar själv
1450 kr för heltidsstuderande/arbetslös som betalar själv

Anmälan sker via föreningen Svenska Morenoinstitutets hemsida
https://svenskamorenoinstitutet.se/event/spontanitet-kreativitet/

Kontaktinformation till föreningen
Urban Norlander
0707-548803
info@svenskamorenoinstitutet.se


Kontakt

Maria Coldén
Medarbetare
Kristinehamn
maria.colden@studieframjandet.se
0550-184 35

Att hantera svåra situationer i livet genom att öka sin spontanitet och kreativitet

Fastnar du ibland i mönster, känner dig låst och får svårt att hantera vissa situationer? I så fall är du inte ensam. Vi har alla våra “hang ups” och svårigheter. Ibland består de av invanda mönster som inte längre passar för den situation vi befinner oss i och ibland aktiverar en situation gamla minnen som blockerar oss och gör oss oförmögna att handla. 

Moreno som skapade psykodrama menade att vi i de situationerna har bristande spontanitet. Han definierade spontanitet som förmågan att handla adekvat i en ny situation och på ett nytt sätt i en gammal. Morenos spontanitetsbegrepp ska inte förväxlas med impulsivitet som han menade saknade riktning och ändamål. Istället är det vår förmåga att tänka utanför boxen, bryta mönster och se världen ur nya perspektiv vi behöver träna. 

Den träningen kommer vi att göra på psykodramascenen. Den är vårt laboratorium under helgen och där kan vi under trygga förhållanden experimentera och undersöka situationer som vi tycker är svåra och att hitta nya sätt att hantera dem.

Seminariet är upplevelsebaserat. Vi börjar med att ge en introduktion till psykodrama och arbetar sedan med de frågeställningar och situationer som du som deltagare har och som dyker upp i arbetet.

kostnad:
2200 kr +moms när arbetsgivare eller firma betalar
2200 kr inkl. moms för den som betalar själv
1450 kr för heltidsstuderande/arbetslös som betalar själv

Anmälan sker via föreningen Svenska Morenoinstitutets hemsida
https://svenskamorenoinstitutet.se/event/spontanitet-kreativitet/

Kontaktinformation till föreningen
Urban Norlander
0707-548803
info@svenskamorenoinstitutet.se


Maria Coldén Medarbetare

Liknande kurser inom Teater & scenkonst i Värmlands län