• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Stadsodling för glädje, gemenskap och biololgisk mångfald

Bild på fjärilar i blomrabatt

Stadsodling för glädje, gemenskap och biololgisk mångfald

Vill du odla med oss är du välkommen med din intresseanmälan. Studiefrämjandet driver med hjälp av Karlstad kommun tre stadsodlingar i Karlstad. Två av odlingarna är i Viken och den tredje på Herrhagen.

Innehåll

Gruppen ska fungera som en studiecirkel med folkbildningens pedagogik, dvs med fokus på gemensamt lärande. Varje deltagare ingår i en gemenskap där deltagarna har odlingslådor tillsammans. Du kommer som ny odlare att få ta del av gruppens gemensamma tankar omkring odlingsplatsen och ni kommer att jobba i ett team för att få en härlig skörd av egenodlade grönsaker. Ni hjälper också till med att sprida odlarglädje till andra som promenerar förbi.

Vi på Studiefrämjandet arbetar tillsammans med Karlstad kommun för att utveckla stadsodlingen i kommunen. Vi vill tillsammans med odlare sprida glädje och kunskap om odling men också öka kontakten mellan generationer och människor från olika delar av staden och världen och genom detta skapa fler mötesplatser runt om i Karlstad.

Omfattning

Odlarna träffas minst en gång i veckan under odlingssäsongen för att hjälpa till med odlingen. Den här studiecirkeln startar på våren och avslutas på hösten. De gemensamma träffarna äger rum utomhus vid odlingarna. En studiecirkel ska omfatta minst tre deltagare och ha minsta tre träffar om tre studietimmar. 

Förkunskaper

Du behöver inte ha några förkunskaper. Tanken med studiecirkeln är att nybörjare får möjlighet att träffa mer erfarna odlare och att deltagarna byter kunskaper och erfarenheter med varandra. Som deltagare har du möjlighet att delta under flera odlingssäsonger för att lära mer varje gång. När du odlar i en studiecirkel är det inte bara växter som odlas utan också glädje, gemenskap och mångfald. 

Plats

För närvarande finns tre stadsodlingar som Studiefrämjandet ansvarar för i Karlstad, två i stadsdelen Viken, och en på Herrhagen.

Kursmaterial

I kursen ingår diverse studiematerial kopplade till en studieplan. Varje odlingsgrupp ansvarar för sina respektive odlingsplatser och de redskap de använder.

Cirkelledare

Varje enskild studiecirkel har en cirkelledare som håller kontakt med Studiefrämjandet i avseende på administrering av cirkeln och i andra ärenden.

Antal deltagare

Max antal deltagare per studiecirkel är 20 personer.

Tillgänglighet

Odlingarna ligger utmed gator och promenad/cykelväg. Runt odlingslådorna är det klippta gräsytor.

Målgrupp

Arrangemanget riktar sig till alla intresserade.

Pris

Som deltagare i en odlingscirkeln betalar du en deltagaravgift på 450 kr per säsong och år.

Du betalar via fakturan som skickas till den e-post du anger i din anmälan. Har du ingen e-post kan vi skicka pappersfaktura per post. Du har 30 dagar på dig att betala fakturan. Det finns möjlighet till delbetalning (du kan då få betalningen uppdelad i två fakturor)

Anmälan

Via denna sida gör du en intresseanmälan senast den 1/4-24. Den är inte bindande, men om du efter en anmälan inte vill delta är det viktigt att du meddelar oss så att någon annan kan ta din plats.

Vid anmälan är det Studiefrämjandets anmälnings- och avanmälningsvillkor samt försäkringar som gäller. 

När du har gjort din anmälan får du en direkt bekräftelse om att anmälan nått våra system. Efter några dagar eller efter sista anmälningsdatum, får du en bekräftelse om att du har fått en plats. Det kommer också kallelse/faktura inför kursstart.

Vi hör av oss när kursen planeras att starta och du kommer att bli kallad till en uppstartsträff där ni odlare får information inför kommande odlingssäsong. Det är efter den träffen du väljer om du vill fortsätta eller inte i studiecirkeln.

Ta med

Allt praktiskt  kommer du att få information om på det första uppstartsmötet.

Hållbart arrangemang

Stadsodlingarna följer de riktlinjer som kommunen har för odling på kommunal mark. All odling sker också utan bekämpningsmedel och så hållbart som det är möjligt. Som odlare uppmanas du att följa den ekologiska odlingens principer.

Som stadsodlare odlar du inte enbart för din och gruppens skull utan du bidrar till att främja biologisk mångfald i staden och gynna pollinerande insekter.

Kontaktinformation

Vill du veta mer eller har tips och idéer är du välkommen att kontakta  Studiefrämjandet.

Välkommen att bli stadsodlare du också!

Kontakt

Kristina Andersson
Verksamhetsutvecklare
Karlstad
kristina.andersson@studieframjandet.se
054-17 29 76

Vill du odla med oss är du välkommen med din intresseanmälan. Studiefrämjandet driver med hjälp av Karlstad kommun tre stadsodlingar i Karlstad. Två av odlingarna är i Viken och den tredje på Herrhagen.

Intresseanmälan

Innehåll

Gruppen ska fungera som en studiecirkel med folkbildningens pedagogik, dvs med fokus på gemensamt lärande. Varje deltagare ingår i en gemenskap där deltagarna har odlingslådor tillsammans. Du kommer som ny odlare att få ta del av gruppens gemensamma tankar omkring odlingsplatsen och ni kommer att jobba i ett team för att få en härlig skörd av egenodlade grönsaker. Ni hjälper också till med att sprida odlarglädje till andra som promenerar förbi.

Vi på Studiefrämjandet arbetar tillsammans med Karlstad kommun för att utveckla stadsodlingen i kommunen. Vi vill tillsammans med odlare sprida glädje och kunskap om odling men också öka kontakten mellan generationer och människor från olika delar av staden och världen och genom detta skapa fler mötesplatser runt om i Karlstad.

Omfattning

Odlarna träffas minst en gång i veckan under odlingssäsongen för att hjälpa till med odlingen. Den här studiecirkeln startar på våren och avslutas på hösten. De gemensamma träffarna äger rum utomhus vid odlingarna. En studiecirkel ska omfatta minst tre deltagare och ha minsta tre träffar om tre studietimmar. 

Förkunskaper

Du behöver inte ha några förkunskaper. Tanken med studiecirkeln är att nybörjare får möjlighet att träffa mer erfarna odlare och att deltagarna byter kunskaper och erfarenheter med varandra. Som deltagare har du möjlighet att delta under flera odlingssäsonger för att lära mer varje gång. När du odlar i en studiecirkel är det inte bara växter som odlas utan också glädje, gemenskap och mångfald. 

Plats

För närvarande finns tre stadsodlingar som Studiefrämjandet ansvarar för i Karlstad, två i stadsdelen Viken, och en på Herrhagen.

Kursmaterial

I kursen ingår diverse studiematerial kopplade till en studieplan. Varje odlingsgrupp ansvarar för sina respektive odlingsplatser och de redskap de använder.

Cirkelledare

Varje enskild studiecirkel har en cirkelledare som håller kontakt med Studiefrämjandet i avseende på administrering av cirkeln och i andra ärenden.

Antal deltagare

Max antal deltagare per studiecirkel är 20 personer.

Tillgänglighet

Odlingarna ligger utmed gator och promenad/cykelväg. Runt odlingslådorna är det klippta gräsytor.

Målgrupp

Arrangemanget riktar sig till alla intresserade.

Pris

Som deltagare i en odlingscirkeln betalar du en deltagaravgift på 450 kr per säsong och år.

Du betalar via fakturan som skickas till den e-post du anger i din anmälan. Har du ingen e-post kan vi skicka pappersfaktura per post. Du har 30 dagar på dig att betala fakturan. Det finns möjlighet till delbetalning (du kan då få betalningen uppdelad i två fakturor)

Anmälan

Via denna sida gör du en intresseanmälan senast den 1/4-24. Den är inte bindande, men om du efter en anmälan inte vill delta är det viktigt att du meddelar oss så att någon annan kan ta din plats.

Vid anmälan är det Studiefrämjandets anmälnings- och avanmälningsvillkor samt försäkringar som gäller. 

När du har gjort din anmälan får du en direkt bekräftelse om att anmälan nått våra system. Efter några dagar eller efter sista anmälningsdatum, får du en bekräftelse om att du har fått en plats. Det kommer också kallelse/faktura inför kursstart.

Vi hör av oss när kursen planeras att starta och du kommer att bli kallad till en uppstartsträff där ni odlare får information inför kommande odlingssäsong. Det är efter den träffen du väljer om du vill fortsätta eller inte i studiecirkeln.

Ta med

Allt praktiskt  kommer du att få information om på det första uppstartsmötet.

Hållbart arrangemang

Stadsodlingarna följer de riktlinjer som kommunen har för odling på kommunal mark. All odling sker också utan bekämpningsmedel och så hållbart som det är möjligt. Som odlare uppmanas du att följa den ekologiska odlingens principer.

Som stadsodlare odlar du inte enbart för din och gruppens skull utan du bidrar till att främja biologisk mångfald i staden och gynna pollinerande insekter.

Kontaktinformation

Vill du veta mer eller har tips och idéer är du välkommen att kontakta  Studiefrämjandet.

Välkommen att bli stadsodlare du också!

Kontakt

Kristina Andersson Verksamhetsutvecklare

Liknande kurser inom Odling i Värmlands län