• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Med skogens dynamik som förebild

Lär dig mer om skogsträdgårdar, ett sätt att utforma ekologiskt funktionella matproducerande trädgårdar.

Viktor Säfve beskriver sig som naturvårdare, pedagog, naturguide och trädgårdsentusiast och har med hundratals olika nyttoväxter och skogen som förebild byggt upp Åfallets skogsträdgård, där han och hans familj bor.

Skogsträdgårdar brukar förknippas med permakultur och är ett sätt att utforma ekologiskt funktionella matproducerande trädgårdar och används inte sällan inom permakulturdesign för att anlägga trädgårdar. Rik biologisk mångfald, klimatanpassning och hållbart producerad mat är centralt.


Viktor Säfve kommer till Karlstads Trädgårdssällskap och berättar om sin skogsträdgård, om hur han byggde upp den och om hur han tillämpar permakultur där.

Lagergrens gata 2, Karlstad
Lokalen Skeppet
Observera att det kan bli flyttat till en digitalt plattform vid behov


Vid frågor kontakta Gun-Britt Scherp
gbscherp@gmail.com
070-622 02 81.

Kontakt

Kristina Andersson
Medarbetare
Karlstad
kristina.andersson@studieframjandet.se
054-17 29 76

Lär dig mer om skogsträdgårdar, ett sätt att utforma ekologiskt funktionella matproducerande trädgårdar.

Anmäl dig

Viktor Säfve beskriver sig som naturvårdare, pedagog, naturguide och trädgårdsentusiast och har med hundratals olika nyttoväxter och skogen som förebild byggt upp Åfallets skogsträdgård, där han och hans familj bor.

Skogsträdgårdar brukar förknippas med permakultur och är ett sätt att utforma ekologiskt funktionella matproducerande trädgårdar och används inte sällan inom permakulturdesign för att anlägga trädgårdar. Rik biologisk mångfald, klimatanpassning och hållbart producerad mat är centralt.


Viktor Säfve kommer till Karlstads Trädgårdssällskap och berättar om sin skogsträdgård, om hur han byggde upp den och om hur han tillämpar permakultur där.

Lagergrens gata 2, Karlstad
Lokalen Skeppet
Observera att det kan bli flyttat till en digitalt plattform vid behov


Vid frågor kontakta Gun-Britt Scherp
gbscherp@gmail.com
070-622 02 81.

Kristina Andersson Medarbetare

Liknande kurser inom Odling i Värmlands län