• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu
Innehållet i artikeln riktas mot Värmlands län

MECO, Music Ecosystems Inner Scandinavia

MECO är idag ett avslutat projekt. Men här nedan kan du läsa mer om vad projektet handlade om samt besöka hemsidan. MECO verkade genom ett gränsöverskridande samarbete mellan forskning, utbildning och bransch för en stark, innovativ och inkluderande musikbransch i Värmland och Hedmark.

Viktigt för projektets måluppfyllnad var att förstå hur olika aktörer tillgodogjorde sig musikupplevelser i det digitaliserade musiklandskapet.

MECO var ett EU-finansierat Interreg-projekt mellan Karlstads universitet, Høgskolen i Innlandet och Studiefrämjandet.

Projektägare: Karlstads universitet och Høgskolen i Innlandet.

Projektpartner: Studiefrämjandet

Övriga medfinansiärer: Region Värmland, Arvika Kommun och Hedmarks Fylkeskommun.

Status: Avslutat
Projektperiod: 1/9 2018 - 31/8 2021

Vi samverkade inom forskning, utbildning och utveckling med fokus på musikbranschen i Värmland och Hedmark.

MECO erbjöd bl.a. seminarier, workshops och konferenser men också vägledning för företagsetablering och utveckling.

MECO riktade sig till aktörer inom musikbranschen i Värmland och Hedmark.

Projektets hemsida:
www.m-eco.se