• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Newcomers

RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Våra medlemmar kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Newcomers skapades som en reaktion på ett behov av aktiviteter, stöd och vägledning då många asylsökande och nyanlända hbtq-personer upplever att de varken får stöd eller information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige. Newcomers Uppsala är en del av det nationella Newcomers nätverket inom RFSL.

Nationellt finns Newcomers i flera städer runtom i Sverige på RFSL:s avdelningar med varierande stödmöjligheter. Du kan läsa mera om den nationella gruppen på RFSL Newcomers hemsida.

Tid och plats

Vi träffas den första måndagen i månaden 17-21 i våra lokaler. Välkomna!

Kontakt:

E-post: newcomers@uppsala.rfsl.se
Facebook-sida
Sluten Facebook-grupp

Kontakt

Martin Andersson
Verksamhetsutvecklare Asylverksamhet och spelkultur
Uppsala
martin.andersson@studieframjandet.se
018-19 46 28

RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Våra medlemmar kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Newcomers skapades som en reaktion på ett behov av aktiviteter, stöd och vägledning då många asylsökande och nyanlända hbtq-personer upplever att de varken får stöd eller information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige. Newcomers Uppsala är en del av det nationella Newcomers nätverket inom RFSL.

Nationellt finns Newcomers i flera städer runtom i Sverige på RFSL:s avdelningar med varierande stödmöjligheter. Du kan läsa mera om den nationella gruppen på RFSL Newcomers hemsida.

Tid och plats

Vi träffas den första måndagen i månaden 17-21 i våra lokaler. Välkomna!

Kontakt:

E-post: newcomers@uppsala.rfsl.se
Facebook-sida
Sluten Facebook-grupp

Kontakt

Personalfoto Uppsala Västmanland 2022
Martin Andersson Verksamhetsutvecklare Asylverksamhet och spelkultur