• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

D9 grundkurs i läkemedelshanterin för smådjur

Hund hos veterinär med bandage på tass.

D9 grundkurs i läkemedelshanterin för smådjur

GKLH/D9 behöver man ha om man ska jobba som djurvårdare på djursjukhus eller klinik för att kunna handha läkemedel samt ge injektioner.

Kursinnehåll

Med Bångs djurvårds kurs får du både den teoretiska och den praktiska delen för att få full D9 kompetens för att jobba som djurvårdare på nivå 2 med smådjur enligt JBV regler, dvs du kan efter avslutad kurs med godkänt resultat arbeta som djurvårdare på djurklinik/djursjukhus.

Jobbar du redan inom djursjukvården? Då går det bra att göra den teoretiska delen online och därefter göra de praktiska momenten på din arbetsplats med tillhörande Momentlista. 

Läs gärna mer på Jordbruksverkets hemsida vad Djurvårdare nivå 2 innebär. 

Förkunskaper

Inga krav på förkunskapskrav men det underlättar såklart att man har en viss grund inom anatomi och djur.

Innehåll

Svensk författningskunskap
Grundläggande anatomi, fysiologi och immunologi
Farmakologi och läkemedelshantering
Biverkningar, antibiotikapolicy och antibiotikaresistens
FASS, Karenstider och doping, Arbetet på klinik
Vårdhygien och smittskydd
Patientsäkerhet och etik
Säker hantering
Grundläggande djursjukvård
Praktiska moment enligt Jordbruksverkets föreskrifter
Teoretiskt prov online

Teoretiska delen:
Den teoretiska delen görs online via en onlineplattform där du
har tillgång tillgång till videomaterialet och kan pausa samt
genomföra delar av kursen hur många gånger du vill under
den tidsperiod som du har tillgång till kursen
Det teoretiska materialet har du tillgång till under 3 månader från den praktiska dagen, du läggs till i Onlineplattformen senast 1 vecka innan praktiskt dag. 

Innehållet i den teoretiska delen följer de krav som JBV
kräver att en GKLH/D9 ska innehålla

Praktiska moment:
Deltagarna behöver utföra praktiska moment för att kunna bli godkänd på kursen. Bångs djurvård erbjuder deltagarna en praktisk dag för Smådjur. Den praktiska delen är obligatorisk att delta i för att bli godkänd.
Döda råttor används i kursundervisningen

Prov:
Efter att eleven gått igeom allt teoretiskt material (videofilmer samt quizz), samt genomfört de praktiska momenten med antigen en praktisk dag eller gjort momentlista kan det teoretiska provet göras under tidsperioden som kursen är öppen för deltagaren. Provet görs online när deltagaren själv vill och intyg skickas därefter till deltagaren när provet är godkänt. 

Om lokalen

Kursen hålls inomhus i Studiefrämjandets lokal Torpet som ligger i Finntorp/Nacka. Lokalen är anpassad för hundträning.

Om kursledaren

Lovisa Bång jobbar som Legitimerad djursjukskötare sedan många år och har jobbat inom djursjukvården sedan 2003. Lovisa jobbar idag på ett av Stockholms större djursjukhus på operationsavdelningen med inriktning anestesi och ortopedi. Hon har lång erfarenhet av djursjukvård och djurvård.

#kurservt24stockholm #hundstockholm #d9hundstockholm #finntorpstockholm #55stockholm #djurvårdare 

 

Kontakt

Anna Edbom
Verksamhetsutvecklare djur, natur & hållbarhet
Stockholm
anna.edbom@studieframjandet.se

GKLH/D9 behöver man ha om man ska jobba som djurvårdare på djursjukhus eller klinik för att kunna handha läkemedel samt ge injektioner.

Anmäl dig

Kursinnehåll

Med Bångs djurvårds kurs får du både den teoretiska och den praktiska delen för att få full D9 kompetens för att jobba som djurvårdare på nivå 2 med smådjur enligt JBV regler, dvs du kan efter avslutad kurs med godkänt resultat arbeta som djurvårdare på djurklinik/djursjukhus.

Jobbar du redan inom djursjukvården? Då går det bra att göra den teoretiska delen online och därefter göra de praktiska momenten på din arbetsplats med tillhörande Momentlista. 

Läs gärna mer på Jordbruksverkets hemsida vad Djurvårdare nivå 2 innebär. 

Förkunskaper

Inga krav på förkunskapskrav men det underlättar såklart att man har en viss grund inom anatomi och djur.

Innehåll

Svensk författningskunskap
Grundläggande anatomi, fysiologi och immunologi
Farmakologi och läkemedelshantering
Biverkningar, antibiotikapolicy och antibiotikaresistens
FASS, Karenstider och doping, Arbetet på klinik
Vårdhygien och smittskydd
Patientsäkerhet och etik
Säker hantering
Grundläggande djursjukvård
Praktiska moment enligt Jordbruksverkets föreskrifter
Teoretiskt prov online

Teoretiska delen:
Den teoretiska delen görs online via en onlineplattform där du
har tillgång tillgång till videomaterialet och kan pausa samt
genomföra delar av kursen hur många gånger du vill under
den tidsperiod som du har tillgång till kursen
Det teoretiska materialet har du tillgång till under 3 månader från den praktiska dagen, du läggs till i Onlineplattformen senast 1 vecka innan praktiskt dag. 

Innehållet i den teoretiska delen följer de krav som JBV
kräver att en GKLH/D9 ska innehålla

Praktiska moment:
Deltagarna behöver utföra praktiska moment för att kunna bli godkänd på kursen. Bångs djurvård erbjuder deltagarna en praktisk dag för Smådjur. Den praktiska delen är obligatorisk att delta i för att bli godkänd.
Döda råttor används i kursundervisningen

Prov:
Efter att eleven gått igeom allt teoretiskt material (videofilmer samt quizz), samt genomfört de praktiska momenten med antigen en praktisk dag eller gjort momentlista kan det teoretiska provet göras under tidsperioden som kursen är öppen för deltagaren. Provet görs online när deltagaren själv vill och intyg skickas därefter till deltagaren när provet är godkänt. 

Om lokalen

Kursen hålls inomhus i Studiefrämjandets lokal Torpet som ligger i Finntorp/Nacka. Lokalen är anpassad för hundträning.

Om kursledaren

Lovisa Bång jobbar som Legitimerad djursjukskötare sedan många år och har jobbat inom djursjukvården sedan 2003. Lovisa jobbar idag på ett av Stockholms större djursjukhus på operationsavdelningen med inriktning anestesi och ortopedi. Hon har lång erfarenhet av djursjukvård och djurvård.

#kurservt24stockholm #hundstockholm #d9hundstockholm #finntorpstockholm #55stockholm #djurvårdare 

 

Kontakt

Anna Edbom Verksamhetsutvecklare djur, natur & hållbarhet

Liknande kurser inom Första hjälpen för djur i Stockholms län