• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Musikalisk sångkurs "Röst och Kropp" 5-12 år

Barn Sång

Musikalisk sångkurs "Röst och Kropp" 5-12 år

En sångkurs med Eurytmi som verktyg där vi integrerar musik tal och rörelse!

Innehåll

Under denna kurs som pågår under 7 tillfällen kommer barnen få utforska musik genom den Waldorfspedagogiska metoden "Eurytimi". Eurytmi kan upplevas som terapeutiskt för fysiska och psykiska problem i alla åldrar och handlar om att uppnå harmoni. 

Barnen kommer under kursens gång att sjunga med fokus på harmoni, rytm och melodi. Vi kommer lära oss fem olika sånger på fem olika språk för att bland annat kunna uppleva språkets mångfald och rytmiska rikedom och ge möjlighet till att relatera konstnärligt till olika uttryck. Sångerna kommer att sjungas på spanska, nahuatl, italienska, svenska och finska och uttrykas genom sång och rörelse eftersom de båda kombineras inom eurytmin. Under inlärningen kommer kursledaren att använda musikinstrument såsom gitarr, flöjt och trumma för att förstärka den musikalsiska upplevelsen. Vi kommer avsluta terminen med att visa upp vad vi har lärt oss.

Vad är Eurytmi? 

Eurytmi är en konstart som integrerar musik och tal med rörelse. Ordet Eurytmi härstammar från det grekiska ordet Eurytmia och kan översättas som skön rytmisk rörelse eller harmoni. Eurytmi är en multimodal aktivitet där olika konstarter kommer till uttryck.

Kortfattat kan eurytmin indelas i två huvudkategorier: Ljudeurytmi och toneurytmi. Ljudeurytmin vill synliggöra språket, där språkljuden och språkets klang och rytm samt intentionen och strukturen av språket samverkar. Toneurytmin vill genom sina armrörelser uppfattas som synlig sång, där musikens kinetiska element, som takt, rytm, melodi med tonhöjd kommer till uttryck. Tempot i musiken bestämmer oftast tempot i toneurytmin och armarna gestaltar bland annat tonerna, det hörbara, och intervallerna, det ohörbara, i musiken.

Målgrupp

För barn mellan 5-12 år som pratar spanska, nahuatl, italienska, svenska eller finska. Du kan delta så länge du behärskar ett utav språken. Du kan delta både med eller utan tidigare erfarenhet. 

Om kursledaren

Irene Escobar har utbildats i Waldorfpedagogik och bildkonst och går lärarutbildningen på Rudolf Steiner Högskola Eurytmiskola.
Hon arbetar med utbildning och konst inom fristående projekt och inom Waldorfskolor och har undervisat i målning, fotografi, hantverk, spel och musikkurser för skolbarn i Mexiko, Italien och Sverige. 

Sökord:

Eurytmi, Pipen, Sång, Sångkurs, Barnkurs. 

 

#kurservt24Stockholm #dansochrörelsestockholm

#dansbarnungastockholm #barnungastockholm #pipendans

 

Kontakt

Victoria Eriksson
Verksamhetsutvecklare Dans
Stockholm
victoria.eriksson@studieframjandet.se

En sångkurs med Eurytmi som verktyg där vi integrerar musik tal och rörelse!

Anmäl dig

Innehåll

Under denna kurs som pågår under 7 tillfällen kommer barnen få utforska musik genom den Waldorfspedagogiska metoden "Eurytimi". Eurytmi kan upplevas som terapeutiskt för fysiska och psykiska problem i alla åldrar och handlar om att uppnå harmoni. 

Barnen kommer under kursens gång att sjunga med fokus på harmoni, rytm och melodi. Vi kommer lära oss fem olika sånger på fem olika språk för att bland annat kunna uppleva språkets mångfald och rytmiska rikedom och ge möjlighet till att relatera konstnärligt till olika uttryck. Sångerna kommer att sjungas på spanska, nahuatl, italienska, svenska och finska och uttrykas genom sång och rörelse eftersom de båda kombineras inom eurytmin. Under inlärningen kommer kursledaren att använda musikinstrument såsom gitarr, flöjt och trumma för att förstärka den musikalsiska upplevelsen. Vi kommer avsluta terminen med att visa upp vad vi har lärt oss.

Vad är Eurytmi? 

Eurytmi är en konstart som integrerar musik och tal med rörelse. Ordet Eurytmi härstammar från det grekiska ordet Eurytmia och kan översättas som skön rytmisk rörelse eller harmoni. Eurytmi är en multimodal aktivitet där olika konstarter kommer till uttryck.

Kortfattat kan eurytmin indelas i två huvudkategorier: Ljudeurytmi och toneurytmi. Ljudeurytmin vill synliggöra språket, där språkljuden och språkets klang och rytm samt intentionen och strukturen av språket samverkar. Toneurytmin vill genom sina armrörelser uppfattas som synlig sång, där musikens kinetiska element, som takt, rytm, melodi med tonhöjd kommer till uttryck. Tempot i musiken bestämmer oftast tempot i toneurytmin och armarna gestaltar bland annat tonerna, det hörbara, och intervallerna, det ohörbara, i musiken.

Målgrupp

För barn mellan 5-12 år som pratar spanska, nahuatl, italienska, svenska eller finska. Du kan delta så länge du behärskar ett utav språken. Du kan delta både med eller utan tidigare erfarenhet. 

Om kursledaren

Irene Escobar har utbildats i Waldorfpedagogik och bildkonst och går lärarutbildningen på Rudolf Steiner Högskola Eurytmiskola.
Hon arbetar med utbildning och konst inom fristående projekt och inom Waldorfskolor och har undervisat i målning, fotografi, hantverk, spel och musikkurser för skolbarn i Mexiko, Italien och Sverige. 

Sökord:

Eurytmi, Pipen, Sång, Sångkurs, Barnkurs. 

 

#kurservt24Stockholm #dansochrörelsestockholm

#dansbarnungastockholm #barnungastockholm #pipendans

 

Kontakt

Victoria Eriksson Verksamhetsutvecklare Dans

Liknande kurser inom Dans & rörelse i Stockholms län