• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

AI i vardagen - Möjligheter, användningsområden och praktiska tips

Person pekar på dataskärm

AI i vardagen - Möjligheter, användningsområden och praktiska tips

Det pratas mycket om AI men vad betyder det för dig och hur kan AI hjälpa dig? Lär dig hur du utnyttjar möjligheterna och undviker fallgroparna.

På den här kursen får du lära dig från grunden om möjligheter, användningsområden och om hur AI kan hjälpa dig att t.ex. skapa texter, generera fantastiska bilder/videor och få fram information. 

Vi kommer arbeta mycket praktiskt så ta med dator eller smartphone.

Kursens upplägg
Kursen hålls under 5 onsdagar KL.18.30-20.00 med start 27 september.
Det f
örsta och sista träffen hålls på ”Pipen”, Pipersgatan 26 i centrala Stockholm och dom övriga tre träffarna hålls digitalt online. 

Kurstillfälle 1: Introduktion till AI och dess grundläggande principer (fysiskt möte)
-Vad är artificiell intelligens?
-Historisk översikt av AI
-Grundläggande AI-tekniker: maskininlärning, neurala nätverk, deep learning
-Grundläggande terminologi
-Exempel på användning av AI i vardagen
-Testa på och se hur olika resultaten blir beroende på promptens utformning
-“Hemläxa” - tänk på för och nackdelar med AI till nästa tillfälle

 Kurstillfälle 2: Hot och möjligheter med AI (online möte)
-Etiska och moraliska överväganden kring AI
-Potentiella hot och risker med AI
-Möjligheter och fördelar med AI i samhället, i både det lilla och det stora
-Diskussion: Balans mellan säkerhet och framsteg
-“Hemläxa” - tänk på potentiella användningsområden av AI i din vardag till nästa tillfälle

Kurstillfälle 3: AI i vardagen (online möte)
-AI-baserade produkter och tjänster på marknaden
-Användningsområden för AI i vardagen: smarta hem, söka jobb, analysera val, skriva tal, skapa en hushållsbudget, kreativt bollplank, ha filosofiska diskussioner, 
-Fallstudier: Exempel på AI-implementering i vardagliga situationer
-Diskussion: För- och nackdelar med AI i vardagen
-“Hemläxa” - tänk på konkreta områden där AI kan hjälpa till. Hur skulle en sådan instruktion/prompt se ut/vara utformad? 

Kurstillfälle 4: Djupdykning i promptskapande (online möte)
-Vad är promptskapande och hur fungerar det?
-Exempel på AI-modeller för promptskapande: GPT-3, GPT-3.5, etc.
-Kreativa användningsområden för promptskapande
-Övningar och praktiska exempel på promptskapande
-“Hemläxa” - tänk på juridiska implikationer av att använda AI i samhället till nästa tillfälle

Kurstillfälle 5: Juridiska och integritetsaspekter av AI + sammanfattning (fysiskt möte)
-Upphovsrätt och AI: skapandet av text, bilder, musik etc.
-GDPR och dataskyddsförordningen: Hantering av personuppgifter och AI
-Plagiering och etik kring AI-genererat innehåll
-Hur förhålla sig till AI inom t ex utbilding?
-Diskussion: Begränsningar och skyldigheter i användningen av AI
-Titta på några sista konkreta fall med promptar 

Varje tillfälle innehåller en presentation med teori och konkreta fall. Varje tillfälle innehåller även demonstrationer av AI - främst ChatGPT men även AI för att skapa bilder, musik etc.

Mål med kursen
Målet för deltagarna som går den här kursen kan vara att:

Förstå AI: Att få en grundläggande förståelse för vad AI är, hur det fungerar och vilka möjligheter och utmaningar det innebär.

Utforska tillämpningar av AI i vardagen:
Att lära sig om olika användningsområden för AI i vardagliga situationer, till exempel smarta hem, söka jobb, skriva nyhetsbrev till bostadsföreningen, få en snabb översikt om ett nytt ämne, skriva ett tal till brölopp, analysera fördelar och nackdelar med en flytt, skapa en budget etc. 

Använda AI för att underlätta vardagen:
Att få praktiska kunskaper och strategier för att utnyttja AI-tekniker och tjänster för att förbättra effektiviteten och komforten i sin vardag.

Hantera de juridiska och integritetsmässiga aspekterna av AI:
Att få en medvetenhet om de juridiska ramverk som styr AI-användning, inklusive upphovsrätt, GDPR och integritetsfrågor.

Skapa diskussion och reflektion:
Att kunna delta i diskussioner om AI och dess konsekvenser i samhället, samt reflektera över etiska och moraliska frågor kring AI-användning.

Sammanfattningsvis är målet för deltagarna att få en ökad medvetenhet, förståelse och förmåga att använda AI på ett ansvarsfullt och effektivt sätt i sin vardag. 

Kursledare:  Maria Göth, lärare "AI - Artificiell intelligens i vardagen

Maria Göth har tidigare jobbat på företag som Google Nordics, MiMove AB och ICT Group AB och är diplomerad coach i enlighet med the international coaching federations utbildningskrav.

Hon har stort intresse för AI med dess potential och utmaningar och vill nu dela med sig av sina kunskaper inom denna banbrytande teknologi och förklara och illustrera hur denna framväxande teknik påverkar och omformar allas vår vardag. På kursen lär hon ut hur AI kan användas på ett lättförståeligt sätt med dig som användare i centrum

 Maria är en dynamisk och kunnig kursledare med en djupgående erfarenhet inom kommunikation och ledarskap. Med en kombination av utbildningar och erfarenhet inom juridik, journalistik, företagsekonomi och digitala medier är Maria väl rustad att lära ut inom ett brett ämnesområde

 

#kurserstockholmht23 #ai #artificiell #intelligens #internet #digital

Kontakt

Håkan Granat
Verksamhetsutvecklare musik
Stockholm
hakan.granat@studieframjandet.se
08-555 352 72

Det pratas mycket om AI men vad betyder det för dig och hur kan AI hjälpa dig? Lär dig hur du utnyttjar möjligheterna och undviker fallgroparna.

Anmäl dig

På den här kursen får du lära dig från grunden om möjligheter, användningsområden och om hur AI kan hjälpa dig att t.ex. skapa texter, generera fantastiska bilder/videor och få fram information. 

Vi kommer arbeta mycket praktiskt så ta med dator eller smartphone.

Kursens upplägg
Kursen hålls under 5 onsdagar KL.18.30-20.00 med start 27 september.
Det f
örsta och sista träffen hålls på ”Pipen”, Pipersgatan 26 i centrala Stockholm och dom övriga tre träffarna hålls digitalt online. 

Kurstillfälle 1: Introduktion till AI och dess grundläggande principer (fysiskt möte)
-Vad är artificiell intelligens?
-Historisk översikt av AI
-Grundläggande AI-tekniker: maskininlärning, neurala nätverk, deep learning
-Grundläggande terminologi
-Exempel på användning av AI i vardagen
-Testa på och se hur olika resultaten blir beroende på promptens utformning
-“Hemläxa” - tänk på för och nackdelar med AI till nästa tillfälle

 Kurstillfälle 2: Hot och möjligheter med AI (online möte)
-Etiska och moraliska överväganden kring AI
-Potentiella hot och risker med AI
-Möjligheter och fördelar med AI i samhället, i både det lilla och det stora
-Diskussion: Balans mellan säkerhet och framsteg
-“Hemläxa” - tänk på potentiella användningsområden av AI i din vardag till nästa tillfälle

Kurstillfälle 3: AI i vardagen (online möte)
-AI-baserade produkter och tjänster på marknaden
-Användningsområden för AI i vardagen: smarta hem, söka jobb, analysera val, skriva tal, skapa en hushållsbudget, kreativt bollplank, ha filosofiska diskussioner, 
-Fallstudier: Exempel på AI-implementering i vardagliga situationer
-Diskussion: För- och nackdelar med AI i vardagen
-“Hemläxa” - tänk på konkreta områden där AI kan hjälpa till. Hur skulle en sådan instruktion/prompt se ut/vara utformad? 

Kurstillfälle 4: Djupdykning i promptskapande (online möte)
-Vad är promptskapande och hur fungerar det?
-Exempel på AI-modeller för promptskapande: GPT-3, GPT-3.5, etc.
-Kreativa användningsområden för promptskapande
-Övningar och praktiska exempel på promptskapande
-“Hemläxa” - tänk på juridiska implikationer av att använda AI i samhället till nästa tillfälle

Kurstillfälle 5: Juridiska och integritetsaspekter av AI + sammanfattning (fysiskt möte)
-Upphovsrätt och AI: skapandet av text, bilder, musik etc.
-GDPR och dataskyddsförordningen: Hantering av personuppgifter och AI
-Plagiering och etik kring AI-genererat innehåll
-Hur förhålla sig till AI inom t ex utbilding?
-Diskussion: Begränsningar och skyldigheter i användningen av AI
-Titta på några sista konkreta fall med promptar 

Varje tillfälle innehåller en presentation med teori och konkreta fall. Varje tillfälle innehåller även demonstrationer av AI - främst ChatGPT men även AI för att skapa bilder, musik etc.

Mål med kursen
Målet för deltagarna som går den här kursen kan vara att:

Förstå AI: Att få en grundläggande förståelse för vad AI är, hur det fungerar och vilka möjligheter och utmaningar det innebär.

Utforska tillämpningar av AI i vardagen:
Att lära sig om olika användningsområden för AI i vardagliga situationer, till exempel smarta hem, söka jobb, skriva nyhetsbrev till bostadsföreningen, få en snabb översikt om ett nytt ämne, skriva ett tal till brölopp, analysera fördelar och nackdelar med en flytt, skapa en budget etc. 

Använda AI för att underlätta vardagen:
Att få praktiska kunskaper och strategier för att utnyttja AI-tekniker och tjänster för att förbättra effektiviteten och komforten i sin vardag.

Hantera de juridiska och integritetsmässiga aspekterna av AI:
Att få en medvetenhet om de juridiska ramverk som styr AI-användning, inklusive upphovsrätt, GDPR och integritetsfrågor.

Skapa diskussion och reflektion:
Att kunna delta i diskussioner om AI och dess konsekvenser i samhället, samt reflektera över etiska och moraliska frågor kring AI-användning.

Sammanfattningsvis är målet för deltagarna att få en ökad medvetenhet, förståelse och förmåga att använda AI på ett ansvarsfullt och effektivt sätt i sin vardag. 

Kursledare:  Maria Göth, lärare "AI - Artificiell intelligens i vardagen

Maria Göth har tidigare jobbat på företag som Google Nordics, MiMove AB och ICT Group AB och är diplomerad coach i enlighet med the international coaching federations utbildningskrav.

Hon har stort intresse för AI med dess potential och utmaningar och vill nu dela med sig av sina kunskaper inom denna banbrytande teknologi och förklara och illustrera hur denna framväxande teknik påverkar och omformar allas vår vardag. På kursen lär hon ut hur AI kan användas på ett lättförståeligt sätt med dig som användare i centrum

 Maria är en dynamisk och kunnig kursledare med en djupgående erfarenhet inom kommunikation och ledarskap. Med en kombination av utbildningar och erfarenhet inom juridik, journalistik, företagsekonomi och digitala medier är Maria väl rustad att lära ut inom ett brett ämnesområde

 

#kurserstockholmht23 #ai #artificiell #intelligens #internet #digital

Kontakt

Håkan Granat
Håkan Granat Verksamhetsutvecklare musik

Liknande kurser inom Data, IT & ekonomi i Stockholms län