• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Trädgårdskurs - skapa en naturvänlig trädgård med Helena Klangemo

Humla vid blomma

Trädgårdskurs - skapa en naturvänlig trädgård med Helena Klangemo

Kurs där du lär dig om biologisk mångfald med kunskap om åtgärder som främjar artrikedomen i din trädgård. Besök i kursledarens egen trädgård ingår.

Flyttad kursstart till den 13 juni!

Allmän beskrivning

Målet med kursen är att skapa en naturvänlig trädgård där en del av odlingsytan består av ängsväxter. Trädgårdens vikt för biologisk mångfald som kontrast till stadens hårdgjorda stadsytor. 

Innehåll

Vad du kan göra för att öka mångfalden i trädgården, vår kursledare lär ut: 

 • Designa och anlägg en trädgård för att locka pollinatörer som bin, humlor och fjärilar.
 • Val av växter, gamla arter/sorter, lång blomningstid
 • Bärande träd och buskar och gärna en sälg
 • Anlägga en äng
 • Rensa inte bort allt "ogräs"
 • Klipp inte ner utblommande växter för vintern. Ta det lugnt med att räfsa bort löven på hösten.
 • Skapa nivåer (lågväxande, buskar och träd)
 • Tänka på omväxlande ljus och skugga
 • Använd inte gifter
 • Vattnets betydelse, samla regnvatten! Hur man anlägger en liten våtmark, materialval mm.
 • Anlägga en myllrande kompost
 • Använd naturlig gödsel och jordförbättring.
 • Samla fröer eller byt!

  Kurstillfällen: 15/5 teori, 23/5 teori och 27/5 kurstillfälle utomhus i kursledarens egen trädgård.

  Kursmaterial

  Naturskyddsföreningens bok Naturligtvis! Biologisk mångfald i din trädgård. Finns i handeln, t ex Adlibris. Kursmaterial ingår ej i kursavgiften. 

  Bra att veta

  Begränsat antal deltagare. 

  Lokal

  Preliminär lokal Pipersgatan 26. Lokalen ligger i källarplan med ingång via trappor från huvudentrén. Lokal med fönster vetter mot Pipersgatan. Lokalen är ej tillgänglighets anpassad. Goda kommunikationsmöjligheter. T-bana Rådhuset, uppgång Kungsholmsgatan. 2 minuters promenad till lokal.

  Kursledare

  Helena Klangemo, biolog och ordförande i Naturskyddsföreningen Lidingö. Kursledaren har genomgått Studiefrämjandets grundläggande cirkeledarutbildning. Kursledaren inbjuder till diskussion och deltagarna involveras att aktivt delta med frågor och funderingar under kursens gång. 

  Studiefrämjandet förbehåller sig rätten att ställa in en kurs som får för få anmälda kursdeltagare.   #kurserstockholm #trädgårdstockholm #djurnaturmiljöstockholm #kurservt23Stockholm #pipenstockholm


          

Kontakt

Nils Wingren
Verksamhetsutvecklare Kurser Natur, djur och miljö
Stockholm
nils.wingren@studieframjandet.se
08-555 352 18

Kurs där du lär dig om biologisk mångfald med kunskap om åtgärder som främjar artrikedomen i din trädgård. Besök i kursledarens egen trädgård ingår.

Anmäl dig

Flyttad kursstart till den 13 juni!

Allmän beskrivning

Målet med kursen är att skapa en naturvänlig trädgård där en del av odlingsytan består av ängsväxter. Trädgårdens vikt för biologisk mångfald som kontrast till stadens hårdgjorda stadsytor. 

Innehåll

Vad du kan göra för att öka mångfalden i trädgården, vår kursledare lär ut: 

 • Designa och anlägg en trädgård för att locka pollinatörer som bin, humlor och fjärilar.
 • Val av växter, gamla arter/sorter, lång blomningstid
 • Bärande träd och buskar och gärna en sälg
 • Anlägga en äng
 • Rensa inte bort allt "ogräs"
 • Klipp inte ner utblommande växter för vintern. Ta det lugnt med att räfsa bort löven på hösten.
 • Skapa nivåer (lågväxande, buskar och träd)
 • Tänka på omväxlande ljus och skugga
 • Använd inte gifter
 • Vattnets betydelse, samla regnvatten! Hur man anlägger en liten våtmark, materialval mm.
 • Anlägga en myllrande kompost
 • Använd naturlig gödsel och jordförbättring.
 • Samla fröer eller byt!

  Kurstillfällen: 15/5 teori, 23/5 teori och 27/5 kurstillfälle utomhus i kursledarens egen trädgård.

  Kursmaterial

  Naturskyddsföreningens bok Naturligtvis! Biologisk mångfald i din trädgård. Finns i handeln, t ex Adlibris. Kursmaterial ingår ej i kursavgiften. 

  Bra att veta

  Begränsat antal deltagare. 

  Lokal

  Preliminär lokal Pipersgatan 26. Lokalen ligger i källarplan med ingång via trappor från huvudentrén. Lokal med fönster vetter mot Pipersgatan. Lokalen är ej tillgänglighets anpassad. Goda kommunikationsmöjligheter. T-bana Rådhuset, uppgång Kungsholmsgatan. 2 minuters promenad till lokal.

  Kursledare

  Helena Klangemo, biolog och ordförande i Naturskyddsföreningen Lidingö. Kursledaren har genomgått Studiefrämjandets grundläggande cirkeledarutbildning. Kursledaren inbjuder till diskussion och deltagarna involveras att aktivt delta med frågor och funderingar under kursens gång. 

  Studiefrämjandet förbehåller sig rätten att ställa in en kurs som får för få anmälda kursdeltagare.   #kurserstockholm #trädgårdstockholm #djurnaturmiljöstockholm #kurservt23Stockholm #pipenstockholm


          

Nils Wingren Verksamhetsutvecklare Kurser Natur, djur och miljö

Liknande kurser inom Odling i Stockholms län