• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Naturlagen - Studiecirkel

Välkommen att anmäla dig till en studiecirkel som grundar sig på boken Naturlagen av Pella Thiel. Cirkeln kommer ha besök av författaren.

I höstas bjöd Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner in Pella Thiel, ekolog och författare till den nyligen utkomna boken Naturlagen - Om naturens rättigheter och människans möjligheter. Under föredragskvällen föddes idén att ordna en studiecirkel med boken som utgångspunkt för att ge tillfälle för diskussion.

Vi befinner oss i ett paradigmskifte, ett avgörande skifte i tänkandet kring relationen mellan människa och natur. För att hindra fortsatt miljöförstöring och överexploatering krävs ny lagstiftning som utgår från att naturen ges egen juridisk rättighet att existera. Dagens miljölagar utgår sedan hundratals år från människans intressen enbart, vilket förklarar varför naturvärden ofta prioriteras bort i samhällsplane-ringen. Tänk dig att Ryssbergens urskog, Sågsjöns vatten, Ramsmoras mosaiklandskap och Sarvträsks sumpskog ges egen talan i samhället!

Vi träffas fem kvällar i februari till april och diskuterar bokens fyra huvudavsnitt, ett avsnitt per gång. Avslutande och femte gången kommer Pella Thiel själv att vara med och vi får tillfälle att ställa frågor direkt till författaren.

22 februari kl 19 – 20.30. Avsnittet ”Lagen och det gröna skiftet”

8 mars kl 19 – 20.30. Avsnittet ”När lagen lämnade landskapet”

22 mars kl 19 – 20.30. Avsnittet ”Lagens natur”

5 april kl 19 – 20.30. Avsnittet ”Vilda lagar”

19 april kl 19 – 20.30. Avslutande diskussion med författaren Pella Thiel.

Plats: Studiefrämjandets lokal i Finntorps centrum, Finntorpsvägen 3 C, busshållplats Finntorp.

Anmälan senast 6 februari till Kerstin Lundén kerstin.lunden.natur@gmail.com Ingen cirkelavgift. Medlemskap 2023 i någon av föreningarna krävs. Boken inhandlar deltagarna själva via nätbokhandeln eller närbokhandeln. Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160.

Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner i samarbete med Studiefrämjandet.

Välkommen att anmäla dig till en studiecirkel som grundar sig på boken Naturlagen av Pella Thiel. Cirkeln kommer ha besök av författaren.

I höstas bjöd Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner in Pella Thiel, ekolog och författare till den nyligen utkomna boken Naturlagen - Om naturens rättigheter och människans möjligheter. Under föredragskvällen föddes idén att ordna en studiecirkel med boken som utgångspunkt för att ge tillfälle för diskussion.

Vi befinner oss i ett paradigmskifte, ett avgörande skifte i tänkandet kring relationen mellan människa och natur. För att hindra fortsatt miljöförstöring och överexploatering krävs ny lagstiftning som utgår från att naturen ges egen juridisk rättighet att existera. Dagens miljölagar utgår sedan hundratals år från människans intressen enbart, vilket förklarar varför naturvärden ofta prioriteras bort i samhällsplane-ringen. Tänk dig att Ryssbergens urskog, Sågsjöns vatten, Ramsmoras mosaiklandskap och Sarvträsks sumpskog ges egen talan i samhället!

Vi träffas fem kvällar i februari till april och diskuterar bokens fyra huvudavsnitt, ett avsnitt per gång. Avslutande och femte gången kommer Pella Thiel själv att vara med och vi får tillfälle att ställa frågor direkt till författaren.

22 februari kl 19 – 20.30. Avsnittet ”Lagen och det gröna skiftet”

8 mars kl 19 – 20.30. Avsnittet ”När lagen lämnade landskapet”

22 mars kl 19 – 20.30. Avsnittet ”Lagens natur”

5 april kl 19 – 20.30. Avsnittet ”Vilda lagar”

19 april kl 19 – 20.30. Avslutande diskussion med författaren Pella Thiel.

Plats: Studiefrämjandets lokal i Finntorps centrum, Finntorpsvägen 3 C, busshållplats Finntorp.

Anmälan senast 6 februari till Kerstin Lundén kerstin.lunden.natur@gmail.com Ingen cirkelavgift. Medlemskap 2023 i någon av föreningarna krävs. Boken inhandlar deltagarna själva via nätbokhandeln eller närbokhandeln. Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160.

Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner i samarbete med Studiefrämjandet.

Liknande kurser inom Djur & natur i Stockholms län