• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Bli en bättre talare och presentatör - workshopserie online

Kvinna sitter och pratar vid dator i digitalt möte

Bli en bättre talare och presentatör - workshopserie online

Skaffa dig talarerfarenhet i trygg miljö! Det här är kursen för dig som som vill kunna tala inför andra med självförtroende och trovärdighet och önskar en trygg miljö att öva dig i.

Kursbeskrivning

Stor vikt läggs vid nervositetsreducering samt utveckling av dina styrkor. Du övar på retoriska verktyg, utvecklar din personliga presentationsstil och blir säkrare och mer närvarande inför publik.

Under ledning av läraren jobbar du med sex olika framställningsformer där ett kort framträdande ingår som du ges coaching på av kursledaren. Du får träning i informativ presentation, övertygande presentation, hyllande presentation och storytelling. Du får kunskaper och erfarenhet i kroppsspråk, rösthantering, trovärdighet, processen för att skapa en lyckad presentation och hur du både ger och kan ta emot feedback. Du får verktyg från neuroledarvetenskapen för att reducera din talarängslan, och den personligt anpassade feedbacken gör att både du och dina kurskamrater växer och utvecklas tillsammans.

Kursstart 13/9-2022, sju kurstillfällen.
Tisdagar 18.30-20.00 online via Teams

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

Sju träffar där du presenteras för retoriska presentationsmetoder, samt arbetar med en ny taldisposition under sex av de tillfällena. Under första tillfället läggs grunden för en tillåtande kursatmosfär. Nyanserad coaching och feedback på individnivå av kursledaren efter varje framträdande.

Stor vikt läggs på att hantera och reducera nervositet samt att utveckla dina retoriska styrkor samt komma runt svagheter. Visst hemarbete mellan tillfällena förekommer.

Tillfälle 1: Start med skapandet av trygg och tillåtande miljö, nervositetsteori samt verktyg för reducering, kroppsspråkets påverkan, manushantering, förberedelser, etc.
Tillfälle 2: Hyllande framförande
Tillfälle 3: Storytelling framförande
Tillfälle 4: Informativ grund framförande
Tillfälle 5: Informativt framförande
Tillfälle 6: Övertygande grund framförande
Tillfälle 7: Övertygande framförande samt avslutande av kursen med utvärdering.

Material

En youtubelista med inspiration och exempel på taldispositioner skickas till dig när du anmält dig.

Om kursledaren

Profilbild av Jennie Wannfors Foto: Jennie Wannfors

Jennie Wannfors är retoriker och workshopledare sedan 2003 och har gedigen erfarenhet av att träna andra i personlig kommunikation. Hon är en mycket uppskattad presentationscoach som särskilt fått lovord för sin nyanserade och individuellt anpassade coaching samt sin tydliga lärstil.
Hon använder metoder och modeller från neuroledarskapsforskning och retorikforskning. Läs mer här: www.talatydligt.se

 

#distansstockholm#distans#retorik#vågatala#studiefrämjandetstockholm #kurserht22Stockholm 

Kontakt

Helene Ermerud
Verksamhetsutvecklare
Stockholm
helene.ermerud@studieframjandet.se
08-555 352 05

Skaffa dig talarerfarenhet i trygg miljö! Det här är kursen för dig som som vill kunna tala inför andra med självförtroende och trovärdighet och önskar en trygg miljö att öva dig i.

Anmäl dig

Kursbeskrivning

Stor vikt läggs vid nervositetsreducering samt utveckling av dina styrkor. Du övar på retoriska verktyg, utvecklar din personliga presentationsstil och blir säkrare och mer närvarande inför publik.

Under ledning av läraren jobbar du med sex olika framställningsformer där ett kort framträdande ingår som du ges coaching på av kursledaren. Du får träning i informativ presentation, övertygande presentation, hyllande presentation och storytelling. Du får kunskaper och erfarenhet i kroppsspråk, rösthantering, trovärdighet, processen för att skapa en lyckad presentation och hur du både ger och kan ta emot feedback. Du får verktyg från neuroledarvetenskapen för att reducera din talarängslan, och den personligt anpassade feedbacken gör att både du och dina kurskamrater växer och utvecklas tillsammans.

Kursstart 13/9-2022, sju kurstillfällen.
Tisdagar 18.30-20.00 online via Teams

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

Sju träffar där du presenteras för retoriska presentationsmetoder, samt arbetar med en ny taldisposition under sex av de tillfällena. Under första tillfället läggs grunden för en tillåtande kursatmosfär. Nyanserad coaching och feedback på individnivå av kursledaren efter varje framträdande.

Stor vikt läggs på att hantera och reducera nervositet samt att utveckla dina retoriska styrkor samt komma runt svagheter. Visst hemarbete mellan tillfällena förekommer.

Tillfälle 1: Start med skapandet av trygg och tillåtande miljö, nervositetsteori samt verktyg för reducering, kroppsspråkets påverkan, manushantering, förberedelser, etc.
Tillfälle 2: Hyllande framförande
Tillfälle 3: Storytelling framförande
Tillfälle 4: Informativ grund framförande
Tillfälle 5: Informativt framförande
Tillfälle 6: Övertygande grund framförande
Tillfälle 7: Övertygande framförande samt avslutande av kursen med utvärdering.

Material

En youtubelista med inspiration och exempel på taldispositioner skickas till dig när du anmält dig.

Om kursledaren

Profilbild av Jennie Wannfors Foto: Jennie Wannfors

Jennie Wannfors är retoriker och workshopledare sedan 2003 och har gedigen erfarenhet av att träna andra i personlig kommunikation. Hon är en mycket uppskattad presentationscoach som särskilt fått lovord för sin nyanserade och individuellt anpassade coaching samt sin tydliga lärstil.
Hon använder metoder och modeller från neuroledarskapsforskning och retorikforskning. Läs mer här: www.talatydligt.se

 

#distansstockholm#distans#retorik#vågatala#studiefrämjandetstockholm #kurserht22Stockholm 

Helene Ermerud Verksamhetsutvecklare

Liknande kurser inom Språk & resande i Stockholms län