• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Bokslut från början

För dig som vill lära dig hur företagens bokslutsarbete genomförs. Under kursen går vi igenom principerna för att upprätta ett bokslut enligt bokföringslagen och genomför faktiska bokslut för olika typer av företag.

Kursen tar upp värdering av olika tillgångar, avslutning av löpande konton och beräkningar av årets resultat.
Under kursen upprättar du som deltagare både enkla bokslut och mer avancerade bokslut.
Vi tar upp skillnader mellan bokslut i olika typer av företag. Samt hur man analyserar ett årsbokslut med hjälp av nyckeltal.

Innehåll
Bokföring, principer och god redovisningssed.
Kort om, löpande bokföring, så går bokföring till på konton
Att avsluta ett löpande konto
Värdering av tillgångar vid årets slut
Att upprätta bokslutet
• Balansräkningen
• Resultaträkningen

Analys av årsbokslut med hjälp av nyckeltal.

Målet med kursen är att du självständigt ska kunna färdigställa ett bokslut.

Antal deltagare
Max antal 10-12 personer lokalen kan inte ta fler. 

Betalning
Det finns möjlighet att dela upp betalningen på två eller tre gånger med en månads mellanrum,
detta kostar inget extra. Ange i meddelandefältet om du vill dela upp betalningen.

Om kursledaren
Petra Nordberg är internationell civilekonom från Linköpings universitet och undervisar i ekonomi inom ramarna för högskola och studieförbund.

#Bokslut #Bokslutskurs

Kontakt

Lena Åkerström
Verksamhetsutvecklare data- och ekonomikurser
Stockholm
lena.akerstrom@studieframjandet.se
08-555 352 04

För dig som vill lära dig hur företagens bokslutsarbete genomförs. Under kursen går vi igenom principerna för att upprätta ett bokslut enligt bokföringslagen och genomför faktiska bokslut för olika typer av företag.

Anmäl dig

Kursen tar upp värdering av olika tillgångar, avslutning av löpande konton och beräkningar av årets resultat.
Under kursen upprättar du som deltagare både enkla bokslut och mer avancerade bokslut.
Vi tar upp skillnader mellan bokslut i olika typer av företag. Samt hur man analyserar ett årsbokslut med hjälp av nyckeltal.

Innehåll
Bokföring, principer och god redovisningssed.
Kort om, löpande bokföring, så går bokföring till på konton
Att avsluta ett löpande konto
Värdering av tillgångar vid årets slut
Att upprätta bokslutet
• Balansräkningen
• Resultaträkningen

Analys av årsbokslut med hjälp av nyckeltal.

Målet med kursen är att du självständigt ska kunna färdigställa ett bokslut.

Antal deltagare
Max antal 10-12 personer lokalen kan inte ta fler. 

Betalning
Det finns möjlighet att dela upp betalningen på två eller tre gånger med en månads mellanrum,
detta kostar inget extra. Ange i meddelandefältet om du vill dela upp betalningen.

Om kursledaren
Petra Nordberg är internationell civilekonom från Linköpings universitet och undervisar i ekonomi inom ramarna för högskola och studieförbund.

#Bokslut #Bokslutskurs

Lena Åkerström Verksamhetsutvecklare data- och ekonomikurser

Liknande kurser inom Bokföring & ekonomi i Stockholms län