• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Industrihampa, från frö till produkt

Industrihampa, från frö till produkt

Under denna studiecirkel är målet att vi tillsammans ska utforska industrihampans möjligheter från frö till olika färdiga produkter. Det finns intresse för att odla hampa både för privat bruk och att odla och förädla mer storskaligt.

Industrihampaföreningen bjuder in till studiecirkel!

Hampa är en mycket användbar kulturväxt och hållbar industrigröda, som håller på att få en renässans i den fossila ekonomins kölvatten. Industrihampa är lagligt att odla i hela EU, men hur kan man dra nytta av denna växt som privatperson eller tjäna sitt leverne som odlare eller producent?

Tanken är att varje träff har en gäst, som har erfarenhet inom området och delar med sig av sin kunskap. Därefter diskuterar vi och reder ut frågeställningar som dykt upp i ämnet. Studiecirkeln pågår under våren, växtsäsongen fram till hösten. Målet är att utifrån de olika ämnena och diskussionerna under kursen, skapa en praktisk handbok för hampodlare.

Studiecirkeln sker på distans via Zoom. Du behöver ha tillgång till dator och uppkoppling.

Träff 1 Torsdag 25 Mars kl. 15 - 16:30 Utsäde och ansökningar. Vi börjar med att gå igenom var man kan odla, hur man registrerar sin odling och vilka frön man kan köpa för att så. Vi funderar också på vem som ska köpa eller förädla skörden.

Träff 2 Torsdag 15 April kl. 15 - 16:30 Odlingen. Vi pratar om att så, vad som händer i växtfasen, med jorden, hampan och naturen. Finns det några skadedjur eller ogräs som kan påverka grödan?

Träff 3 (tidpunkt ej satt): Skördetid. Vi besvarar frågorna: När ska man skörda? Vad ska man tänka på vid skörd? Finns det olika metoder för olika avsättningar? Vilka köpare vänder du dig till med dina hampaprodukter eller ditt råmaterial?

Träff 4 (tidpunkt ej satt): Avsättningar. Här pratar vi om vilka produkter hampan kan förädlas till. Det verkar finnas tusen användningsområden, men vad har du för möjligheter med din skörd? Fortsätter diskussionen om hur din odling når marknaden.

Träff 5 (tidpunkt ej satt): Lagstiftning, miljö och hälsa. Vi pratar om vad man ska tänka på när man producerar livsmedel och kosttillskott. Regelverk, produktionsmiljö, processer, märkning av produkterna och marknadsföring. Hur kan man marknadsföra kosttillskott eller livsmedel av hampa?

Eventuellt kursmaterial mailas ut innan respektive träff.

Kostnad: 1000 kr per person för 5 tillfällen

Start 25 mars kl. 15:00

Kursledare: Mari Elfving, mari@hampavaruhuset.se, 0709199559

IHFS: www.hampa.net

Max 20 deltagare, först till kvarn!

 

Kontakt

Agnes Söderquist
Verksamhetsutvecklare Natur, djur och miljö
Nacka
agnes.soderquist@studieframjandet.se

Under denna studiecirkel är målet att vi tillsammans ska utforska industrihampans möjligheter från frö till olika färdiga produkter. Det finns intresse för att odla hampa både för privat bruk och att odla och förädla mer storskaligt.

Anmäl dig

Industrihampaföreningen bjuder in till studiecirkel!

Hampa är en mycket användbar kulturväxt och hållbar industrigröda, som håller på att få en renässans i den fossila ekonomins kölvatten. Industrihampa är lagligt att odla i hela EU, men hur kan man dra nytta av denna växt som privatperson eller tjäna sitt leverne som odlare eller producent?

Tanken är att varje träff har en gäst, som har erfarenhet inom området och delar med sig av sin kunskap. Därefter diskuterar vi och reder ut frågeställningar som dykt upp i ämnet. Studiecirkeln pågår under våren, växtsäsongen fram till hösten. Målet är att utifrån de olika ämnena och diskussionerna under kursen, skapa en praktisk handbok för hampodlare.

Studiecirkeln sker på distans via Zoom. Du behöver ha tillgång till dator och uppkoppling.

Träff 1 Torsdag 25 Mars kl. 15 - 16:30 Utsäde och ansökningar. Vi börjar med att gå igenom var man kan odla, hur man registrerar sin odling och vilka frön man kan köpa för att så. Vi funderar också på vem som ska köpa eller förädla skörden.

Träff 2 Torsdag 15 April kl. 15 - 16:30 Odlingen. Vi pratar om att så, vad som händer i växtfasen, med jorden, hampan och naturen. Finns det några skadedjur eller ogräs som kan påverka grödan?

Träff 3 (tidpunkt ej satt): Skördetid. Vi besvarar frågorna: När ska man skörda? Vad ska man tänka på vid skörd? Finns det olika metoder för olika avsättningar? Vilka köpare vänder du dig till med dina hampaprodukter eller ditt råmaterial?

Träff 4 (tidpunkt ej satt): Avsättningar. Här pratar vi om vilka produkter hampan kan förädlas till. Det verkar finnas tusen användningsområden, men vad har du för möjligheter med din skörd? Fortsätter diskussionen om hur din odling når marknaden.

Träff 5 (tidpunkt ej satt): Lagstiftning, miljö och hälsa. Vi pratar om vad man ska tänka på när man producerar livsmedel och kosttillskott. Regelverk, produktionsmiljö, processer, märkning av produkterna och marknadsföring. Hur kan man marknadsföra kosttillskott eller livsmedel av hampa?

Eventuellt kursmaterial mailas ut innan respektive träff.

Kostnad: 1000 kr per person för 5 tillfällen

Start 25 mars kl. 15:00

Kursledare: Mari Elfving, mari@hampavaruhuset.se, 0709199559

IHFS: www.hampa.net

Max 20 deltagare, först till kvarn!

 

Agnes Söderquist Verksamhetsutvecklare Natur, djur och miljö

Liknande kurser inom Odling i Stockholms län