• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

ABC-lättlärd svenska (mellan B/avancerad nivå C)

ABC-lättlärd svenska (mellan B/avancerad nivå C)

Cirkeln riktar sig till utrikesfödda kvinnor som vill lära sig svenska genom roliga och intressanta samtal tillsammans med andra. Med olika teman som utgångspunkt kommer ni få prata svenska tillsammans, få ett större ordförråd och öva grammatik.

Med hjälp av olika teman lär vi oss mer svenska.
Nivån på svenskan , i alla våra cirklar, bestäms av vad gruppen redan kan.
Denna cirkel vänder sig till dig som redan kan en del svenska.
Här kommer du få prata svårare svenska, jobba med ditt ordförråd och öva grammatik.

 

Mer om ABC
ABC är Studiefrämjandet Stockholms läns verksamhet som finnansieras av särskilda statliga medel med syfte att lära ut svenska och samhällsorienterande ämnen till olika målgrupper. Just nu riktas verksamheten mot målgrupperna asylsökande, nyanlända som är föräldralediga, och utrikesfödda kvinnor som är bosatta och mantalsskrivna i Sverige och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Välkommen att ta del av vårt utbud!

#ABC #Kvinna #Utrikesfödd # Svenska #Föräldrar #Distans

 

Kontakt

Veronica Araya
Verksamhetsutvecklare Samhälle & Mångfald
Stockholm
veronica.araya@studieframjandet.se

Cirkeln riktar sig till utrikesfödda kvinnor som vill lära sig svenska genom roliga och intressanta samtal tillsammans med andra. Med olika teman som utgångspunkt kommer ni få prata svenska tillsammans, få ett större ordförråd och öva grammatik.

Med hjälp av olika teman lär vi oss mer svenska.
Nivån på svenskan , i alla våra cirklar, bestäms av vad gruppen redan kan.
Denna cirkel vänder sig till dig som redan kan en del svenska.
Här kommer du få prata svårare svenska, jobba med ditt ordförråd och öva grammatik.

 

Mer om ABC
ABC är Studiefrämjandet Stockholms läns verksamhet som finnansieras av särskilda statliga medel med syfte att lära ut svenska och samhällsorienterande ämnen till olika målgrupper. Just nu riktas verksamheten mot målgrupperna asylsökande, nyanlända som är föräldralediga, och utrikesfödda kvinnor som är bosatta och mantalsskrivna i Sverige och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Välkommen att ta del av vårt utbud!

#ABC #Kvinna #Utrikesfödd # Svenska #Föräldrar #Distans

 

Veronica Araya Verksamhetsutvecklare Samhälle & Mångfald

Liknande kurser inom Svenska i Stockholms län