Hej

Vi har placerat cookies på din digitala enhet och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Om du vill veta mer kan du läsa om cookies här.

Naturen och människan - kurs

Naturen och människan - kurs

Ekopsykologi handlar om att undersöka olika aspekter av relationen mellan människa och natur, och hur vi genom olika kunskapsformer såsom djupreflektion. praktiskt handlande, konstnärliga uttryck kan fördjupa denna relation. Vår hälsa påverkas positivt och att vi börjar leva mer miljömedvetet.

Moment/Innehåll
Genom praktiska och teoretiska moment får du lära dig om hur olika aspekter av det ekopsykologiska ämnesfältet - såsom ekoterapi, ekofilosofi och en grön samhällsanalys - hjälper dig att integrera personlig utveckling, hälsofrämjande aktiviteter och samhällsengagemang.

Kurstillfällen

Tillfälle 1
• Presentation av ekopsykologi - historik och innehåll.
• Forskning om naturens betydelse för människors hälsa och välmående - forskningsresultat och förklaringsmodeller.
• Ekoterapi i praktiken.

Tillfälle 2
• Genomgång av de historiska processer som lett fram till dagens destruktiva förhållande till såväl vår egen inre natur som övrig natur. Undersökning av vår “smärta för världen”.
• Ekoterapi i praktiken.

Tillfälle 3
• Genomgång av nya och gamla sätt att föreställa sig människan som en integrerad del av naturen.
• Ekoterapi i praktiken.
• Utvärdering och fortsättning (hur, var, när?).

Kurstillfällena är förlagda inomhus och du uppmuntras och guidas till naturkontakt mellan träffarna.

Lärare
Hans Landeström
Leg psykolog, leg psykoterapeut

Kontakt

Nils Wingren
Verksamhetsutvecklare
Stockholm
nils.wingren@studieframjandet.se
08-555 352 18

Ekopsykologi handlar om att undersöka olika aspekter av relationen mellan människa och natur, och hur vi genom olika kunskapsformer såsom djupreflektion. praktiskt handlande, konstnärliga uttryck kan fördjupa denna relation. Vår hälsa påverkas positivt och att vi börjar leva mer miljömedvetet.

Moment/Innehåll
Genom praktiska och teoretiska moment får du lära dig om hur olika aspekter av det ekopsykologiska ämnesfältet - såsom ekoterapi, ekofilosofi och en grön samhällsanalys - hjälper dig att integrera personlig utveckling, hälsofrämjande aktiviteter och samhällsengagemang.

Kurstillfällen

Tillfälle 1
• Presentation av ekopsykologi - historik och innehåll.
• Forskning om naturens betydelse för människors hälsa och välmående - forskningsresultat och förklaringsmodeller.
• Ekoterapi i praktiken.

Tillfälle 2
• Genomgång av de historiska processer som lett fram till dagens destruktiva förhållande till såväl vår egen inre natur som övrig natur. Undersökning av vår “smärta för världen”.
• Ekoterapi i praktiken.

Tillfälle 3
• Genomgång av nya och gamla sätt att föreställa sig människan som en integrerad del av naturen.
• Ekoterapi i praktiken.
• Utvärdering och fortsättning (hur, var, när?).

Kurstillfällena är förlagda inomhus och du uppmuntras och guidas till naturkontakt mellan träffarna.

Lärare
Hans Landeström
Leg psykolog, leg psykoterapeut

Nils Wingren Verksamhetsutvecklare