• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Webbiniarium - Energigemenskaper för en demokratiserad energiomställning?

Hand som håller i stenar

Webbiniarium - Energigemenskaper för en demokratiserad energiomställning?

Medborgardriven energiomställning genom lokala energigemenskaper som mobiliserar medborgerligt kapital, som skapar lokal förankring och ligitimitet, som har en känslighet inför landskapet, som säkerställer lokala intressen och som kan stärka resiliensen i hela systemet genom decentralisering. Kan det var vägen framåt?

Innehåll

Energiomställning, energieffektivisering, elektrifiering, energikris, lokala konflikter kring utbyggnad, inflation, vindkraft eller kärnkraft. Det finns många frågor som möts i frågorna om hur vi ska producera den energi vi behöver. I den allmänna debatten är lösningarna ofta storskaliga och beroende av storkapital och ofta utländskt ägande med låg koppling till platserna för utbyggnad. 

Europakommissionen har samtidigt identifierat medborgardrivna inititiativ genom så kallade energigemenskaper som en viktig byggsten i EU:s Ren Energi-paket. Sverige utmärker sig i EU som sämst i klassen kring att underlätta, ratificiera internationell lagstiftning och ta bort hinder för kollektivt producerad energi. 

Välkommen till ett webbinarium där vi fokuserar på de demokratiska möjligheterna och aspekterna kring resiliens och beredskap som kommer med energigemenskaper som form. 

Vi lanserar dessutom två verktyg som ska underlätta folkrörelse och organisering kring gemensam energiproduktion ute i landet. 

Studiefrämjandet i samarbete med Färnebo Folkhögskola, Linköpings Universitet, Coompanion, Omställningsnätverket, Jordens Vänner m.fl. har tagit fram ett studiematerial som passar för att utforska lokala energigemenskaper. 

Coompanion lanserar ett digitalt verktyg där lokala gemenskaper kan labba med olika typer av energimix och få ungefärliga ekonomiska utfall, för att leka sig fram till ett lokalt förslag som passar det egna sammanhanget. 

Medverkande

Britt Jurgensen, har jobbat med Community Energy och Energigemenskaper i Sverige och England

Cecilia Katzeff, KTH, forskar på energigemenskaper och kollaborativa rörelser. 

Leif Tyrén, Coompanion Värmland

Jonathan Korsar, Färnebo Folkhögskola

Anmälan och länk

Webbinariet är kostnadsfritt men anmälan krävs och länk skickas till dig som anmält dig per mail några dagar innan webbinariet startar.

 

Medarrangör

Studiefrämjandet i samarbete med Färnebo Folkhögskola, Coompanion Värmland
Med stöd av Västra Götalandsregionen

Kontaktinformation

Kontakta Elinor Askmar vid frågor
elinor.askmar@studieframjandet.se

Kontakt

Elinor Askmar
Verksamhetsutvecklare
Göteborg
elinor.askmar@studieframjandet.se
073-885 41 71

Medborgardriven energiomställning genom lokala energigemenskaper som mobiliserar medborgerligt kapital, som skapar lokal förankring och ligitimitet, som har en känslighet inför landskapet, som säkerställer lokala intressen och som kan stärka resiliensen i hela systemet genom decentralisering. Kan det var vägen framåt?

Ställ dig på väntlistan

Innehåll

Energiomställning, energieffektivisering, elektrifiering, energikris, lokala konflikter kring utbyggnad, inflation, vindkraft eller kärnkraft. Det finns många frågor som möts i frågorna om hur vi ska producera den energi vi behöver. I den allmänna debatten är lösningarna ofta storskaliga och beroende av storkapital och ofta utländskt ägande med låg koppling till platserna för utbyggnad. 

Europakommissionen har samtidigt identifierat medborgardrivna inititiativ genom så kallade energigemenskaper som en viktig byggsten i EU:s Ren Energi-paket. Sverige utmärker sig i EU som sämst i klassen kring att underlätta, ratificiera internationell lagstiftning och ta bort hinder för kollektivt producerad energi. 

Välkommen till ett webbinarium där vi fokuserar på de demokratiska möjligheterna och aspekterna kring resiliens och beredskap som kommer med energigemenskaper som form. 

Vi lanserar dessutom två verktyg som ska underlätta folkrörelse och organisering kring gemensam energiproduktion ute i landet. 

Studiefrämjandet i samarbete med Färnebo Folkhögskola, Linköpings Universitet, Coompanion, Omställningsnätverket, Jordens Vänner m.fl. har tagit fram ett studiematerial som passar för att utforska lokala energigemenskaper. 

Coompanion lanserar ett digitalt verktyg där lokala gemenskaper kan labba med olika typer av energimix och få ungefärliga ekonomiska utfall, för att leka sig fram till ett lokalt förslag som passar det egna sammanhanget. 

Medverkande

Britt Jurgensen, har jobbat med Community Energy och Energigemenskaper i Sverige och England

Cecilia Katzeff, KTH, forskar på energigemenskaper och kollaborativa rörelser. 

Leif Tyrén, Coompanion Värmland

Jonathan Korsar, Färnebo Folkhögskola

Anmälan och länk

Webbinariet är kostnadsfritt men anmälan krävs och länk skickas till dig som anmält dig per mail några dagar innan webbinariet startar.

 

Medarrangör

Studiefrämjandet i samarbete med Färnebo Folkhögskola, Coompanion Värmland
Med stöd av Västra Götalandsregionen

Kontaktinformation

Kontakta Elinor Askmar vid frågor
elinor.askmar@studieframjandet.se

Kontakt

Elinor Askmar
Elinor Askmar Verksamhetsutvecklare

Liknande kurser inom Samhälle & hållbar utveckling i Västra Götalands län