• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu
Innehållet i artikeln riktas mot Stockholms län

Naturen på lika villkor

Naturen på lika villkor är ett projekt som startade 2016. Projektet syftar till att göra naturen i Stockholms län tillgänglig för personer med funktionsvariationer. Det innebär att göra naturen mer tillgänglig för alla oavsett funktionsvariation. Projektet drivs med stöd av Länsstyrelsen Stockholm.

Tillgängliga naturguidningar

Att inte veta om ett område är tillgängligt skapar oro, då kan det vara lättare att ge sig ut tillsammans.

I projektet erbjuder vi tillgängliga naturguidningar runt om i Stockholms län. Guidningarna är anpassade så att de finns adress för färdtjänst, att det är nära kollektivtrafiken samt att underlaget passar för rullstol, permobil, rollator och barnvagn. Se varje arrangemang för att hitta information om underlaget eller vägbeskrivningar.

Tillgänglighetsinventeringar

Vi samarbetar med kommuner och länsstyrelser och inventerar tillgängligheten och ger förslag på åtgärder för att fler ska kunna utöva friluftsliv. Vi hjälper till att söka bidrag för kommunerna att genomföra åtgärderna för att öka tillgängligheten.

Exempel: Garnuddens naturreservat, Salem. Sveriges längsta ledstråk. Anpassad grill. Anpassat utegym. 

Naturdagen

Vi utforskar närnaturen där personerna bor genom de fem sinnena, vi luktar, smakar, känner, tittar och lyssnar. Vi samarbetar med LSS-boenden, daglig verksamhet och särskilt boende genom att erbjuda den uppskattade ”Naturdagen”. Den genomförs ca fem gånger, gärna under fem veckor på rad och vi är ute i naturen och utövar friluftsliv. Vi har olika teman för Naturdagen och anpassar dagen till gruppen. 

Mer om projektet

Projektet ägs av Studiefrämjandet i Stockholm. Det har pågått sedan december 2015 då Stockholms läns landsting beviljade medel för projektet. Länsstyrelsen i Stockholms län gick med i projektet 2016 och är sedan dess huvudfinansiär. 

Logga.001 (kopia).jpg

Projektledare Sofia Arnsten,

sofia.arnsten@studieframjandet.se
Telefonnummer:08 555 352 67Sofia Arnsten Projektledare Naturen på lika villkor