• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu
Innehållet i artikeln riktas mot Stockholms län

Demokratiodling

Studiefrämjandet i Stockholms län driver sedan 2015, med stöd från Allmänna arvsfonden, projektet Demokratiodling i samarbete med odlarföreningen Boodla. Målgruppen är ungdomar 16-23 år.

Vi erbjuder  ungdomarna en utbildning i odling,  hållbarhet samt  ledarskap och demokrati.

Vi varvar praktiska odlingsövningar med teoretiska pass. Med utbildning och coachning ger vi unga motivation och kunskap om hållbar utveckling, närmiljön, odling och samhälle. Vi diskuterar och pratar projektorganisation och ledarskap,  och genomför roliga och utmanande övningar tillsammans.

Odlingsverksamhet har goda sociala effekter, ger positivt avtryck i närmiljön och engagerar omgivningen. Genom demokratiutbildning kombinerat med stadsodling, vill vi ge redskap för ungdomar att bygga upp självkänsla och motivation för att kunna ta en positiv plats i samhället.

Vi ger dem möjligheter bildligt och bokstavligt ta plats i det offentliga rummet.

Deltagarna får ett Demokratiodlarintyg och referenser som kan öppna dörrar till utbildningsvägar och jobb. Genom att delta i projektet kan man även få motivation att ta ansvar för närmiljön, och ingångar till att ta del av debatt om miljö och samhälle.

Demokratiodling genomförs Botkyrka, Järfälla och andra kommuner och stadsdelar tillkommer. Vi erbjuder kommuner, bostadsbolag och stadsdelar att samverka med oss i arbetet med utomhusmiljöer och gröna ytor. Vi skapar även metoder för hur arbetet kan bedrivas långsiktigt genom handledning och studiematerial via Studiefrämjandet.  

Demokratiodling.se

 

Ingrid Rogblad Verksamhetsutvecklare natur, trädgård och miljö